Ga direct naar de inhoud.

Scheiden en kinderen

Een scheiding is een ingrijpende gebeurtenis. Wanneer er kinderen bij de scheiding betrokken zijn, maakt dit de situatie vaak nog iets lastiger. De kinderen verdienen tijdens de procedure ook de nodige aandacht. U wilt als ouder het beste voor uw kind. Zeker in deze moeilijke periode. Er komen een heleboel dingen op u af. Of u nu getrouwd bent in gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden, in goed overleg kunnen vaak goede afspraken worden gemaakt betreffende de situatie van uw kinderen, met als doel dat alle belanghebbenden tevreden zijn over de uitkomst.

Gratis kennismakingsgesprek aanvragen!

Ouderlijk gezag voor en na de scheiding

Gedurende het huwelijk oefenen ouders gezamenlijk het gezag uit over binnen het huwelijk geboren kinderen. Anders dan vroeger het geval was, blijft het gezamenlijk gezag na echtscheiding in beginsel in stand. Op verzoek van de ouders of één van hen, kan de rechter eenhoofdig gezag toekennen wanneer dit in het belang van het kind is.

Ook ouders die niet getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, kunnen gezamenlijk zijn belast met het gezag over hun kinderen. Vader moet in dat geval niet alleen het kind hebben erkend, maar de ouders moeten ook het gezamenlijk gezag hebben aangevraagd. Indien dit bij de geboorte niet is gebeurd, kunt u het gezamenlijk gezag op een later moment alsnog aanvragen. Tegenwoordig kan dit zelfs digitaal.

Indien uw partner of ex-partner niet mee wil werken aan het verzoek om gezamenlijk gezag, kunt u de rechtbank vragen om vervangende toestemming te verlenen. Het verzoekschrift moet worden ingediend door een advocaat.

Indien u geen gezag hebt over uw kind, betekent dit niet dat u geen rechten of verplichtingen hebt ten aanzien van uw kind. Wilt u hier meer informatie over, neem dan contact met ons op of meld u aan voor een gratis kennismakingsgesprek.

Ouderschapsplan

Een ouderschapsplan is een soort overeenkomst waarin de afspraken zijn opgenomen die vader en moeder hebben gemaakt over de verzorging en opvoeding van de kinderen. Het opstellen van een ouderschapsplan is verplicht wanneer er minderjarige kinderen bij de echtscheiding betrokken zijn. Deze verplichting geldt ook voor ouders die een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan en voor ouders die geen wettelijke verbintenis zijn aangegaan, maar wel gezamenlijk gezag over het kind hebben. In het ouderschapsplan moeten in ieder geval afspraken zijn opgenomen over de wijze waarop de ouders de zorg- en opvoedingstaken vormgeven, hoe zij elkaar zullen informeren over de kinderen, maar ook over de kosten van de verzorging van de kinderen. U kunt het plan naar wens uitbreiden. Het ouderschapsplan is vaak een onderdeel van het echtscheidingsconvenant.

Omgangsregeling of zorgregeling

Waar van een ‘zorgregeling’ wordt gesproken wanneer de gescheiden ouders beiden het gezag over het kind hebben, is een omgangsregeling van toepassing indien er één ouder is zonder gezag, of wanneer het gaat om de omgang tussen een ander dan de ouder (zoals opa of oma) en het kind. Een ouder zonder gezag is niet bevoegd om beslissingen aangaande het kind te nemen. Wel heeft de ouder recht op omgang met zijn kind. Er dient een omgangsregeling te worden opgesteld waarin staat hoe vaak en wanneer de ouder omgang zal hebben met het kind. Voorkom onenigheid en laat u professioneel adviseren door een erkend specialist in dit vakgebied. Onze mediators en scheidingsadvocaten staan u graag te woord tijdens ons gratis kennismakingsgesprek.

Co-ouderschap

Co-ouderschap is een term die wordt gebruikt wanneer ouders zijn gescheiden, maar de zorgtaken nog wel bij helfte uitvoeren. Ook in dat geval dienen er goede afspraken te worden gemaakt over de wijze waarop de ouders elkaar informeren en consulteren. Hoewel u de zorgtaken bij helfte verdeelt, dienen er ook afspraken te worden gemaakt over de kosten van de kinderen. Het is immers mogelijk dat de kosten op de één zwaarder drukken dan op de ander. 

Kinderalimentatie

De bijdrage in het levensonderhoud van kinderen tot achttien jaar, wordt kinderalimentatie genoemd. De bijdrage in het levensonderhoud van kinderen boven de achttien jaar (jong-meerderjarigen), wordt op een andere manier berekend.

Ten aanzien van de kinderalimentatie zijn er door een expertgroep alimentatienormen opgesteld. Van deze normen kunt u in onderling overleg afwijken, het zijn immers normen. Wel geldt dat de rechter deze normen bijna altijd als uitgangspunt hanteert in een procedure.

Kinderbijslag

Kinderbijslag is een gift van de overheid aan de ouders die één of meer kinderen hebben onder de 18 jaar. De kinderbijslag wordt gegeven om ouders financieel te ondersteunen in de opvoeding van het kind. Wanneer ouders gaan scheiden, kan de kinderbijslag worden verwerkt in de berekening van de kinderalimentatie. Het is per situatie verschillend welke ouder de kinderbijslag ontvangt.


Onze echtscheidingsspecialisten

Laura Leunissen is echtscheidingsadvocaat en mediator en Marije Heeringa is echtscheidingsadvocaat bij Westland Partners. Laura is aangesloten bij de Vereniging voor Familierechtadvocaten en Echtscheidingsmediators (oftewel de vFAS) en is dus erkend specialist in het echtscheidingsrecht. Marije is ook jarenlang binnen de rechtbank actief geweest. Meld u aan voor het gratis kennismakingsgesprek of laat u via het  formulier onderaan de pagina terugbellen om te kijken wat zij voor u kunnen betekenen.

Echtscheidingsadvocaat en mediator

mr. L.E. (Laura) Leunissen

Echtscheidingsadvocaat en mediator

mr. A.A. (Arie) van den Berg

Laat u terugbellen door een specialist

Heeft u een dringende vraag of wilt u het liefst zo snel mogelijk actie ondernemen? Maak dan gebruik van onderstaand formulier. Laura of Marjolijn belt u dan zo spoedig mogelijk terug. Uiteraard wanneer het u uitkomt, zo nodig buiten kantooruren.

Deel deze pagina op:

« terug