Ga direct naar de inhoud.

Columns

Deel deze pagina op:

Maakt het Regeerakkoord "Vertrouwen in de toekomst" vaste contracten aantrekkelijker voor werkgevers?

Dat het Regeerakkoord "Vertrouwen in de toekomst" arbeidsrechtelijk hoogstwaarschijnlijk de (hoog) nodige veranderingen gaat brengen, is inmiddels wel bekend. Maar zal het regeerakkoord daadwerkelijk haar doel bereiken, namelijk dat meer werknemers een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aangeboden krijgen? En maakt het regeerakkoord contracten voor onbepaalde tijd daadwerkelijk aantrekkelijker voor werkgevers? In deze column zal ik op deze vragen en de voorgenomen wijzigingen ingaan. Ook beantwoord ik een veelgestelde vraag uit de praktijk, namelijk of nu al kan worden geanticipeerd op de voorgenomen wetswijzigingen. »


Nieuwe wet: de beperkte gemeenschap van goederen.

Vanaf 1 januari 2018 geldt de Wet Beperkte gemeenschap van goederen. U trouwt dan niet meer in algehele gemeenschap van goederen. De wet geldt ook als u een geregistreerd partnerschap aangaat. »


Bent u partneralimentatie verschuldigd?

In de praktijk geven cliënten vaak aan dat de alimentatieplichtige voldoende draagkracht heeft om partneralimentatie te voldoen. Op grond daarvan is men van mening dat er dan ook partneralimentatie verschuldigd is. De werkelijkheid ligt echter genuanceerder. »


Kun je belastingvrij een deel van de erfenis schenken?

Anneke (68): “Ik wil mijn kinderen vast een gedeelte van de erfenis geven, nu ik nog fit en gezond ben. Moeten ze daar dan ook belasting over betalen?”
Notaris Steffie Michels geeft antwoord. »


Het spaargeld van de kinderen

Naast het spaarvarken waarin kinderen wat muntgeld bewaren, zijn er veel kinderen met een bankrekening op eigen naam. Maar wat als de ouders in financiële moeilijkheden raken of tijdens een echtscheiding het geld van de minderjarige kinderen 'veilig willen stellen' en op een eigen rekening overmaken. Mag dat? »


Het tenietgaan van erfdienstbaarheden door vermenging

“Kort door de bocht” wordt aangenomen dat, indien er een erfdienstbaarheid bestaat tussen twee percelen - bijvoorbeeld een erfdienstbaarheid van uitweg ten behoeve van perceel A (het heersende erf) en ten laste van perceel B (het dienende erf) - en de beide percelen vervolgens in handen zijn gekomen van dezelfde eigenaar, de erfdienstbaarheid door vermenging teniet is gegaan. »


Samenwerken binnen de besloten vennootschap

Stel dat twee bevriende kwekers besluiten een verpakkingsbedrijf te beginnen. Hoewel ze het volste vertrouwen in elkaar hebben, is het uiteraard verstandig de voorwaarden voor hun samenwerking schriftelijk vast te leggen. Samenwerkingsvormen komen in vele gedaanten voor. »


Valkuilen bij het nieuwe huwelijksvermogensrecht

Op 28 maart jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen. Hiermee gaat het bestaande huwelijksvermogensrecht op de schop en ontstaat een geheel nieuwe wettelijke regeling van huwelijksvermogensrecht: de algehele gemeenschap van goederen verdwijnt. De wet treedt in werking op 1 januari 2018 en heeft zeer ingrijpende gevolgen. »


Het levenstestament

Een levenstestament biedt je de mogelijkheid om je wensen vast te leggen als je niet meer in staat bent je eigen belangen te behartigen. In een levenstestament wijs je een vertrouwenspersoon aan voor het geval je in de toekomst (tijdelijk) je zaken niet meer kunt regelen. »


Stoppen met pensioen in uw BV? Maak of wijzig huwelijkse voorwaarden!

Bent u directeur-grootaandeelhouder (DGA) of (ex-)partner van een DGA? Vanaf 1 april 2017 wijzigen de regels voor de DGA waardoor het niet meer mogelijk is om nieuwe pensioenaanspraken in eigen beheer op te bouwen. U heeft tot 1 juli 2017 de tijd om uw zaken hierover te regelen. »


Pagina nummers