Ga direct naar de inhoud.

Het spaargeld van de kinderen

Naast het spaarvarken waarin kinderen wat muntgeld bewaren, zijn er veel kinderen met een bankrekening op eigen naam. Sparen voor de studie, voor een woning, in ieder geval voor ‘later’. Aangezien kinderen zelf vaak weinig tot geen inkomen hebben, wordt de bankrekening in de praktijk gevuld door ouders, opa en oma etc. Dit zal doorgaans niet tot veel problemen leiden. Er wordt gespaard voor de kinderen, de kinderen kunnen in principe op hun achttiende vrij - dat wil zeggen zonder toestemming van hun ouders - over het spaarsaldo beschikken. Maar wat als de ouders in financiële moeilijkheden raken of tijdens een echtscheiding het geld van de minderjarige kinderen ‘veilig willen stellen’ en op een eigen rekening overmaken. Mag dat?

Volgens de wet voeren de ouders (in geval van gezamenlijke gezagsuitoefening) gezamenlijk het bewind over het vermogen van hun kind. Ouders moeten met het oog op dit bewind over het vermogen van hun kind als ‘goede bewindvoerders’ optreden. Bij slecht bewind kan het kind hen in rechte aanspreken voor vergoeding van geleden schade. De ouders hebben voor een aantal verrichtingen machtiging van de kantonrechter nodig. Zo is het ouders bijvoorbeeld niet toegestaan om zonder machtiging van de kantonrechter een (niet gebruikelijke) grote gift te doen voor rekening van de minderjarige. Ook kunnen ouders geen geld van de kinderen uitlenen zonder machtiging van de kantonrechter.

Het voorgaande is een korte uiteenzetting van wat de wet voorschrijft. In de praktijk verloopt het vaak anders. Ouders halen zo nu en dan wat van de rekening en storten dit bedrag vervolgens netjes terug. Maar wat als er financiële moeilijkheden zijn? Wat als ouders tijdens een echtscheiding het vermogen op de bankrekening van de kinderen toch uitgeven, uitlenen of doorstorten naar een eigen rekening? De kantonrechter wordt niet automatisch op de hoogte gesteld van zulke handelingen. Zodoende zult u als ouder zelf actie moeten ondernemen.

Let aldus goed op. Het staat ouders niet vrij om geld van de rekening van het kind op te nemen om het voor andere doeleinden dan voor het kind te gebruiken. De ouders zijn weliswaar bewindvoerder over het vermogen van het kind, maar zij moeten dat bewind wel als goede bewindvoerders voeren. Gebruik van het vermogen van de kinderen om eigen schulden te voldoen dan wel het storten van geld van de kinderen naar de eigen rekening, wordt volgens de vigerende jurisprudentie gezien als slecht bewind. In dat geval zijn de ouders aansprakelijk ten aanzien van de door de kinderen geleden schade. Het is dan niet aan de andere ouder om de schade terug te vorderen, maar aan het kind. Het kind kan worden vertegenwoordigd door de wettelijke vertegenwoordiger(s) of door een bijzondere curator.

Meer informatie over het vorenstaande? Mr. Marjolijn van Diepen vertelt u er graag meer over. U kunt haar bereiken via 0174-637597 en diepen@westlandpartners.nl.

« terug