Ga direct naar de inhoud.

Imtech failliet: wat zijn uw rechten als leverancier?

Imtech is failliet verklaard. Wat zijn hiervan de gevolgen voor de honderden leveranciers, onderaannemers en zzp-ers die voor Imtech opdrachten uitvoeren?

Onze specialisten zetten de zaken hieronder voor u op een rij en kunnen de mogelijkheden snel in kaart brengen voor u. Doortastendheid is hierbij geboden!

Stel uw eigendom veilig

In uw Algemene Leveringsvoorwaarden moet een eigendomsvoorbehoud opgevoerd staan: alle geleverde producten en diensten blijven uw eigendom, totdat de kosten volledig zijn voldaan. Zorg dat u op tijd uw producten of bijvoorbeeld machines of apparatuur terughaalt, voordat de curator alles in beslag neemt. Vergeet hier ook het reclamerecht niet: als de roerende zaken nog niet zijn betaald, kunt u de koopovereenkomst ontbinden. Dit dient zo snel mogelijk gedaan te worden.

Verhuurde zaken

Heeft u zaken verhuurd of geleased aan Imtech, dan blijven deze uw eigendom. Ook als ze in bedrijfsruimtes staan van Imtech.

Alleen: curatoren weten niet altijd wie de eigenaar is. Het is hierbij dus heel belangrijk, direct aan de curator uw eigendom kenbaar te maken en de huur- of leaseovereenkomst op te zeggen. De nog uitstaande huur- of leaseschuld wordt aangemerkt als boedelschuld van het failliete bedrijf.

Onderaannemer of zzp-er

Bent u aan het werk als onderaannemer of zzp-er voor Imtech, dan loopt u grote kans dat u niet meer betaald wordt voor de werkzaamheden. Het is dus zaak, zo snel mogelijk te stoppen met de werkzaamheden om verdere achterstand te voorkomen. Mogelijk kunt u een zogenaamd retentierecht uitoefenen, in welk geval een zaak van in dit geval Imtech in beginsel niet hoeft te worden afgegeven, totdat uw volledige vordering is voldaan. Een retentierecht gaat niet verloren door het enkele feit dat een faillissement wordt uitgesproken.

Doorstart

Als het bedrijf een doorstart maakt via een nieuw rechtspersoon, dan hoeft het nieuw gevormde bedrijf geen rekening te houden met het oude bedrijf. Oftewel, het kan zijn dat hetzelfde project waar u tijden aan hebt gewerkt gewoon doorgaat zonder u. Dan heeft u ook geen recht op betaling van de door u eerder geleverde diensten.

Vergeet ook niet om de Belastingdienst in te lichten over uw vorderingen die nog bij een curator liggen. Als uw facturen niet, of slechts deels betaald worden, dan hoeft u over het niet betaalde bedrag geen inkomstenbelasting of omzetbelasting (btw) te betalen.

Contact met de curator

Heeft u nog openstaande vorderingen, bijvoorbeeld door bovenstaande omschreven situaties, dien dan uw vorderingen zo spoedig mogelijk in bij de curator. Ook is het van belang andere zekerheidsrechten bij de curator kenbaar te maken, zoals bijvoorbeeld pandrecht of hypotheekrecht.

Kortom: schakel zo snel mogelijk onze specialisten in. Zij hebben ruime ervaring met faillissementszaken en helpen u graag!

Neem contact op via email met mr. R.C. ( Richard) van Keulen op keulen@westlandpartners.nl of bel ons en spreek direct met een advocaat- specialist: 0174 637 597

Richard is als advocaat verbonden aan Westland Partners Notarissen & Advocaten 

             Zie ook voor contactgegevens  Richard van Keulen


« terug

Columns van


Deel deze pagina op:

Ontvang nieuws en informatie over regels en wetgeving.