Ga direct naar de inhoud.

Columns

Deel deze pagina op:

Wat is het belang van de Ondernemersvolmacht?

Als ondernemer wilt U alles goed regelen.
Zo zorgt u er onder meer voor dat uw statuten, huwelijkse voorwaarden en testament op orde zijn. Maar wat als u tijdelijk of voor een langere periode, ten gevolge van bijvoorbeeld een ongeluk of ziekte, niet meer in staat bent om uw ondernemerstaken uit te voeren?
De praktijk leert dat hier onvoldoende bij wordt stilgestaan. »


Ontslag op staande voet, maar toch een vergoeding?

De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) maakt het mogelijk…!

Voor 1 juli 2015 was het nog helder dat de werknemer bij een op de juiste manier gegeven ontslag op staande voet geen aanspraak kon maken op enige vergoeding.

Dat kan ineens heel anders zijn nu per 1 juli 2015 het tweede en meest in het oog springende deel van de WWZ in werking is getreden. Anders dan de wetgever nu juist heeft beoogd met de WWZ neemt de onzekerheid daarmee juist alleen maar toe. Chris Simonis licht dit deel van de wet toe. »


Heeft u al een familiebank?

Gaat uw kind ook een huis kopen? En heeft u spaargeld tegen een lage rente op uw rekening staan, dat u voorlopig niet nodig heeft? Door als ouder(s) zelf voor bank te spelen valt er voordeel te behalen! »


APK voor de huwelijkse voorwaarden

De APK voor uw auto is wettelijk verplicht. Waarom is er geen APK voor huwelijkse voorwaarden? Op 1 juli 2015 verscheen deze column in Het Hele Westland. »


Eerder zekerheid bij arbeidsovereenkomsten bepaalde tijd

Het is bekend dat de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) voor ingrijpende veranderingen zorgt in het arbeidsrecht. Door de WWZ wijzigt niet alleen het ontslagrecht. Er wijzigt ook het een en ander voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Indien met deze wijzigingen in de praktijk geen rekening wordt gehouden, kunnen de gevolgen groot zijn, zowel voor werkgevers als voor werknemers. In deze column worden alle veranderingen voor u op een rij gezet. »


De spijtoptant

Recent werd Peter Quist, managing partner en advocaat bij Westland Partners, benaderd door een tuinder die samen met zijn broer het bedrijf uitoefende. Onder grote druk van zijn broer was hij akkoord gegaan met de verkoop van het tuinbouwbedrijf, maar hij had eigenlijk al direct na ondertekening spijt als haren op z'n hoofd dat hij akkoord was gegaan. »


Woning ( tijdelijk) verhuren? Let op!

Wist u dat een huurovereenkomst voor bepaalde tijd ook moet worden opgezegd?
Op 6 mei 2015 is een artikel over dit onderwerp verschenen in Het Hele Westland, geschreven door Selma Dirksen, huurrechtadvocaat bij Westland Partners. »


Versoepelde regelgeving bij transformatie van onroerend goed

In veel gevallen willen ontwikkelaars projecten realiseren die in strijd zijn met het van kracht zijnde bestemmingsplan. Denk hierbij aan huisvesting voor studenten, asielzoekers of tijdelijke zorgunits.

Realisatie van dergelijke projecten kan uiteraard plaatsvinden na aanpassing van een bestemmingsplan. Dit betekent echter langdurige, kostbare en toch ook onzekere procedures.
»


AWBZ wordt Wet Langdurige Zorg

Met ingang van 1 januari 2013 is er bij opname in een verzorgings- of verpleeghuis een eigen bijdrage verschuldigd (AWBZ). Sinds 1 januari 2015 is de AWBZ veranderd in de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Wat houdt deze verandering in en wat betekent dit voor u? »


Bemiddelaars bij huurovereenkomsten opgelet!

Treedt u op als bemiddelaar bij het sluiten van huurovereenkomsten? En zo ja, laat u de verhuurder – zonder hiervoor een tegenprestatie verschuldigd te zijn – de woonruimte presenteren via uw website? Let dan op! »


Pagina nummers