Ga direct naar de inhoud.

Columns

Deel deze pagina op:

Wijzigingen concurrentiebeding in arbeidscontracten voor bepaalde tijd

Vanaf 1 januari 2015 is het niet langer toegestaan om in arbeidscontracten voor bepaalde tijd een concurrentiebeding op te nemen. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken. »


Klaag vlot als een prestatie niet deugt: Verspeel geen rechten!

Wist u dat u tijdig moet klagen als een ontvangen prestatie niet deugt? Thomas van de Lans, advocaat bij Westland Partners, geeft tips. Hier strandt het schip in de praktijk al onnodig veel te vaak op. Alleen al op niet tijdig klagen kunt u al uw rechten verspelen. »


Wet hervorming kindregelingen

De Wet hervorming kindregelingen per 1 januari 2015 heeft tot de nodige wijzigingen geleid. Bij kindregelingen kunt u denken aan regelingen die ouders financieel ondersteunen. De bestaande regelingen zijn teruggebracht van elf naar vier, te weten: de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de inkomensafhankelijke combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag. Marjolijn van Diepen, familierechtadvocaat, praat u bij. »


Gerechtelijke vaststelling vaderschap

Als een kind niet in een huwelijk of een geregistreerd partnerschap geboren wordt, dan wordt u wettelijk vader door het kind te erkennen. Hiermee verplicht u uzelf als ouder om uw kind te onderhouden en bovendien heeft uw kind recht op een wettelijk erfdeel.

Wat gebeurt er nu als de vader het kind niet wil erkennen, bijvoorbeeld omdat hij ontkent dat er een relatie is geweest? »


Een kind met een beperking: wat betekent dat voor een testament?

In de situatie dat een kind extra zorg nodig heeft, kan het een grote zorg zijn hoe dit alles geregeld en georganiseerd moet worden na een overlijden. Door mr. Lars Boellaard is hier vanwege zijn persoonlijke betrokkenheid een column over geschreven. »


Wet werk en zekerheid: het arbeidsrecht ingrijpend veranderd

U heeft het dit jaar waarschijnlijk veelvuldig gehoord: het arbeidsrecht - en vooral het ontslagrecht - gaat volgend jaar op de schop. Het hing al een tijdje in de lucht, maar als uitvloeisel van het Sociaal Akkoord heeft De Eerste Kamer op 10 juni 2014 definitief ingestemd met het wetsvoorstel Wet werk en zekerheid. Chris Simonis, arbeidsrechtadvocaat, omschrijft wat dit betekent voor het arbeidsrecht, dat op veel belangrijke punten wordt gewijzigd, niet allemaal in één keer, maar gefaseerd tussen 1 januari 2015 en 1 april 2016. »


Ondernemer en echtscheiding

Een ondernemer maakt bijna vanzelfsprekend huwelijkse voorwaarden voor hij gaat trouwen, want een ondernemer weet dat ondernemen risico’s met zich meebrengt zoals een mogelijk faillissement. Echtscheiding is ook een risico, alhoewel dat niet iets is waaraan gedacht wordt bij het begin van een huwelijk. Belangrijk is dan altijd dat de onderneming buiten de echtscheiding valt en de toekomstige ex-echtgenote geen recht heeft op de onderneming of op geld uit de onderneming. »


14 redenen om een testament op te stellen

Veel mensen hebben niets geregeld of laten het updaten van hun testament achterwege. Vele testamenten zijn lang geleden opgesteld, terwijl de regels intussen behoorlijk zijn veranderd. In deze column zullen 14 redenen worden genoemd om een testament aan te passen of op te stellen. »


Heeft u ook een flexibel testament?

Langstlevendetestatment anno 2014: heeft u ook een flexibel testament?
Lees hier de column, geschreven door notaris Jennifer Fluitman-Marinussen. »


Pagina nummers