Ga direct naar de inhoud.

Columns

Deel deze pagina op:

5 manieren waarop een bestuurder aansprakelijk kan zijn

Een groot voordeel van het oprichten van een besloten vennootschap (BV) is dat u in beginsel niet in privé voor zakelijke schulden kan worden aangesproken. Wanneer een bestuur(der) echter de wettelijke verplichtingen niet nakomt of er “een potje van maakt”, dan kan hij wel degelijk – ook in privé – worden aangesproken. In deze column bespreken wij de gevallen waarin de bestuurder persoonlijk aansprakelijk kan zijn. »


Eigen bijdrage in de zorg: Welke maatregelen kan ik nemen?

Bij opname in een verzorgings- of verpleeghuis is tegenwoordig een eigen bijdrage verschuldigd. Voor de eerste 6 maanden van het verblijf geldt de lage eigen bijdrage met maximum van € 861,80 per maand. Daarna is de hoge bijdrage verschuldigd met een maximum van € 2.364,80 per maand.
Ook voor zorg aan huis moet een eigen bijdrage worden betaald. »


Wat kunt u precies schenken aan uw (klein)kinderen?

Weet u wat u belastingvrij mag schenken aan uw (klein)kinderen? Wat als u wilt schenken maar uw geld “zit vast in de stenen” van uw eigen huis? Wilt u dat de schenking van uw eigen kind blijft als diens relatie eindigt? In deze column vertellen wij u meer over de mogelijkheden en aandachtspunten bij het doen van een schenking. »


Spaar-B.V: een slimme manier om met uw vermogen om te gaan

Sparen bij de bank levert tegenwoordig weinig meer op. Sterker nog, de historisch lage rente kan ervoor zorgen dat u juist meer belasting betaalt dan dat u hierover rente ontvangt. In deze column vertellen wij hoe u slim om kunt gaan met een groot vermogen. »


Ontslaan van werknemer wordt makkelijker?

Het ontslagrecht wordt waarschijnlijk versoepeld. Vorige week is namelijk in de ministerraad besloten dat het voor een werkgever makkelijker moet worden om een werknemer te ontslaan. Het wordt daarnaast mogelijk om langer een tijdelijk contract aan te bieden en een langere proeftijd af te spreken. Daarentegen heeft een werknemer in zulke gevallen wel recht op meer ontslagvergoeding. »


Beëindiging van uw BV: 3 manieren met stappenplan

Er bestaan meerderen redenen om een onderneming te beëindigen. Verkoop van de onderneming is veelal de meest gunstige wijze omdat daarmee vaak een verkoopsom gemoeid is. In dit blog besteed ik echter aandacht aan de beëindiging van de besloten vennootschap (B.V.) waarmee de B.V. ophoudt te bestaan. U kunt deze column gebruiken als stappenplan om tot beëindiging te komen én aansprakelijkheid te voorkomen. »


Erfbelasting besparen doet u zo!

Wanneer u komt te overlijden, laat u wellicht wat vermogen na. De Belastingdienst kan over dit vermogen erfbelasting heffen. Hoeveel erfbelasting betaald moet worden, is afhankelijk van het verwantschap tussen u en uw erfgenamen. Ook is het afhankelijk van hoeveel u na laat. »


Leg uw wensen met betrekking tot het levenseinde vast

Afgelopen maand is Ton op bezoek geweest bij de notaris voor het opstellen van een levenstestament. Hij wil graag vastleggen dat zijn zoon zijn zaken kan regelen voor het geval hij hier zelf niet meer toe in staat is. Tijdens het gesprek met de notaris komt ook het onderwerp levenseinde aan de orde. Ton heeft zijn wensen hierover met zijn huisarts besproken, maar hij wist niet dat dit ook in een levenstestament vastgelegd kan worden. De notaris legt hem uit wat de mogelijkheden zijn en de voordelen van het opnemen van zijn wensen in een notariële akte. »


Is uw werkgever aansprakelijk voor uw thuiswerkplek?

Het aantal thuiswerkers is de laatste tijd enorm toegenomen. Het is helemaal van deze tijd. Het kan voor zowel werknemer als werkgever ook veel voordelen hebben. Maar hoe zit het met de aansprakelijkheid van werkgever? Is werkgever verantwoordelijk voor de thuiswerkplek? En ook voor de schade die werknemer hierdoor lijdt? Het antwoord op deze vraag is ‘ja’.
Wij zullen u uitleggen waarom dit zo is. »


Ontslag op staande voet; misbruik personeelspas door medewerkster van IKEA

Een ontslag op staande voet is een zeer drastische maatregel. Deze opzegging van de arbeidsovereenkomst waar geen opzegtermijn in acht hoeft te worden genomen mag slechts worden gegeven als sprake is van een dringende reden. Daarnaast moet het ontslag op staande voet onverwijld (dat betekent, zo spoedig als mogelijk) worden gegeven. »


Pagina nummers