Ga direct naar de inhoud.

Columns

Deel deze pagina op:

Wetsvoorstel Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA): een redmiddel voor bedrijven die in zwaar weer verkeren

De Nederlandse wetgever vindt dat het voor levensvatbare bedrijven die in zwaar weer verkeren mogelijk moet worden om buiten faillissement of surseance haar schulden te saneren door een dwangakkoord op te leggen aan alle schuldeisers. Een (onnodig) faillissement kan daardoor worden voorkomen, zodat niet enkel de onderneming maar ook de baan van werknemers wordt gered. Hiertoe is recentelijk het Wetsvoorstel Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) bij de Tweede Kamer ingediend. »


10 opties als uw debiteur failliet gaat

U heeft goed werk geleverd. Daar wilt u voor worden betaald. Uw klant doet dit helaas niet. Wel heeft hij u al meermaals om respijt gevraagd: ‘’het geld is nu echt onderweg.’’ U hebt deze klant diverse maanden uitstel gegeven en nu staat u met lege handen. De belangrijkste les hiervan is: zo lang wacht u nooit weer. »


Gouden tips: maak uw overeenkomsten en afspraken duidelijk

De titel van dit blog trapt een open deur in. Natuurlijk moeten afspraken die u maakt duidelijk zijn. Waarom zou u een overeenkomst sluiten en ondertekenen als u niet weet welke afspraken u heeft gemaakt? Toch hebben rechters en advocaten hun handen vol aan geschillen over wel of niet afspraken. »


Het civielrechtelijk bestuursverbod: geen wassen neus

Volgens de overheid moet faillissementsfraude harder worden aangepakt. Om die reden is op 1 juli 2016 de Wet civielrechtelijk bestuursverbod in werking getreden. Deze wet maakt het mogelijk om een (civielrechtelijk) bestuursverbod op te leggen (artikel 106a FW t/m 106e FW). Inmiddels zijn de eerste bestuursverboden door diverse rechtbanken opgelegd. »


De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

De Wet Arbeidsmarkt in Balans is onlangs aangenomen door de Eerste Kamer. De beoogde invoerdatum is 1 januari 2020. Wat betekent dit voor werkgevers en waar moeten zij rekening mee houden? »


Toch een vergoeding bij ontslag op staande voet?

U bent op staande voet ontslagen. Uw contract en loon zijn per direct geëindigd en ook ontvangt u geen ontslagvergoeding. U bent het er absoluut mee oneens. Wat nu? »


Regel een levenstestament voordat het te laat is!

U heeft wellicht van het levenstestament gehoord. Een levenstestament stelt u op om een volmacht te geven aan iemand die uw zaken mag regelen als u hier zelf niet meer toe in staat bent. »


Vervalt een testament door verloop van tijd of door bepaalde gebeurtenissen?

Een testament gaat vaak niet een leven lang mee, maar wanneer zou u deze dan moeten aanpassen en na hoeveel tijd? Wij vertellen erover in deze nieuwe column. »


Zo regelt u een bedrijfsovername

U bent al jarenlang ondernemer. Ondanks dat uw bedrijf vanaf het begin goed heeft gelopen, wilt u graag verder uitbreiden. Enige tijd geleden heeft u contact gelegd met een bedrijf in dezelfde branche en voorgesteld om de krachten te bundelen. Dat plan begint nu steeds serieuzer te worden. Hoe kunt u dit het beste aanpakken? »


Betaal minder erfbelasting door schenkingen te verspreiden

Wanneer u komt te overlijden, laat u wellicht wat vermogen na. De Belastingdienst kan over dit vermogen erfbelasting heffen. Daarom kan het goed zijn om er over na te denken uw vermogen te spreiden over meerdere personen. »


Pagina nummers