Ga direct naar de inhoud.

Columns

Deel deze pagina op:

Spaar-B.V: een slimme manier om met uw vermogen om te gaan

Sparen bij de bank levert tegenwoordig weinig meer op. Sterker nog, de historisch lage rente kan ervoor zorgen dat u juist meer belasting betaalt dan dat u hierover rente ontvangt. In deze column vertellen wij hoe u slim om kunt gaan met een groot vermogen. »


Ontslaan van werknemer wordt makkelijker?

Het ontslagrecht wordt waarschijnlijk versoepeld. Vorige week is namelijk in de ministerraad besloten dat het voor een werkgever makkelijker moet worden om een werknemer te ontslaan. Het wordt daarnaast mogelijk om langer een tijdelijk contract aan te bieden en een langere proeftijd af te spreken. Daarentegen heeft een werknemer in zulke gevallen wel recht op meer ontslagvergoeding. »


Beëindiging van uw BV: 3 manieren met stappenplan

Er bestaan meerderen redenen om een onderneming te beëindigen. Verkoop van de onderneming is veelal de meest gunstige wijze omdat daarmee vaak een verkoopsom gemoeid is. In dit blog besteed ik echter aandacht aan de beëindiging van de besloten vennootschap (B.V.) waarmee de B.V. ophoudt te bestaan. U kunt deze column gebruiken als stappenplan om tot beëindiging te komen én aansprakelijkheid te voorkomen. »


Erfbelasting besparen doet u zo!

Wanneer u komt te overlijden, laat u wellicht wat vermogen na. De Belastingdienst kan over dit vermogen erfbelasting heffen. Hoeveel erfbelasting betaald moet worden, is afhankelijk van het verwantschap tussen u en uw erfgenamen. Ook is het afhankelijk van hoeveel u na laat. »


Leg uw wensen met betrekking tot het levenseinde vast

Afgelopen maand is Ton op bezoek geweest bij de notaris voor het opstellen van een levenstestament. Hij wil graag vastleggen dat zijn zoon zijn zaken kan regelen voor het geval hij hier zelf niet meer toe in staat is. Tijdens het gesprek met de notaris komt ook het onderwerp levenseinde aan de orde. Ton heeft zijn wensen hierover met zijn huisarts besproken, maar hij wist niet dat dit ook in een levenstestament vastgelegd kan worden. De notaris legt hem uit wat de mogelijkheden zijn en de voordelen van het opnemen van zijn wensen in een notariële akte. »


Is uw werkgever aansprakelijk voor uw thuiswerkplek?

Het aantal thuiswerkers is de laatste tijd enorm toegenomen. Het is helemaal van deze tijd. Het kan voor zowel werknemer als werkgever ook veel voordelen hebben. Maar hoe zit het met de aansprakelijkheid van werkgever? Is werkgever verantwoordelijk voor de thuiswerkplek? En ook voor de schade die werknemer hierdoor lijdt? Het antwoord op deze vraag is ‘ja’.
Wij zullen u uitleggen waarom dit zo is. »


Ontslag op staande voet; misbruik personeelspas door medewerkster van IKEA

Een ontslag op staande voet is een zeer drastische maatregel. Deze opzegging van de arbeidsovereenkomst waar geen opzegtermijn in acht hoeft te worden genomen mag slechts worden gegeven als sprake is van een dringende reden. Daarnaast moet het ontslag op staande voet onverwijld (dat betekent, zo spoedig als mogelijk) worden gegeven. »


Westland Partners innoveert: de blockchain!

Westland Partners innoveert. Eerder deze maand schreven we al over een digitaal aandeelhoudersregister en een digitaal notariskantoor. Nu de blockchain. »


Westland Partners innoveert: De Echte Notaris

Digitalisering in het notariaat. Graag geeft Westland Partners zelf invulling aan deze ontwikkeling, omdat Westland Partners de overtuiging heeft dat dit de toekomst van het notariaat is. Hoe we dat doen? Eén van de antwoorden op deze vraag is De Echte Notaris. »


Concurrentiebeding bij een ZZP’er; is dat mogelijk?

Regelmatig wordt de vraag gesteld of het mogelijk is om een concurrentiebeding in een overeenkomst van opdracht met een zelfstandige (zzp’er) op te nemen. Die mogelijkheid bestaat zeker, maar het is wel van belang om het concurrentiebeding goed vorm te geven en op de juiste wijze overeen te komen. Wij leggen het u uit. »


Pagina nummers