Ga direct naar de inhoud.

Columns

Deel deze pagina op:

Voorwaarden voor ontslag wegens disfunctioneren werknemer

In het algemeen is van disfunctioneren sprake als de werknemer niet geschikt is tot het verrichten van de overeengekomen arbeid, oftewel het werk dat verricht moet worden op basis van de met de werkgever gemaakte afspraken. Een werknemer kan bijvoorbeeld niet goed omgaan met collega’s, voert zijn werkzaamheden niet naar behoren uit of groeit onvoldoende mee met de veranderingen in het bedrijf. Het is daarbij heel belangrijk dat het disfunctioneren ook met de werknemer is besproken en dat is duidelijk gemaakt wat er van hem wordt verwacht. »


De notaris als executeur

Onlangs verscheen mr. Lindag Ruygrok-de Zeeuw met een artikel in het Vakblad Financiële Planning. »


2% of 6% overdrachtsbelasting over de grond rondom de woning

Het is begrijpelijk dat een koper bij de aankoop van een woning het liefst zo min mogelijk overdrachtsbelasting wil betalen. Toch kwalificeert niet altijd alle omringende grond voor het verlaagde tarief van 2%. »


De ultieme tip bij hoofdelijke aansprakelijkheid

Het komt in de praktijk regelmatig voor dat een ondernemer aansprakelijk wordt gesteld. Reden om eens wat meer te vertellen over dit onderwerp, want wat betekent dit nu precies? Wanneer kunt u hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld? Wij leggen het u uit. »


Wat te doen als u erfgenaam bent?

Wanneer u erfgenaam bent van een overledene, doet u er goed aan om bij de notaris langs te gaan om u te laten adviseren. Zo is het belangrijk dat u voorkomt dat u aansprakelijk wordt voor de schulden van de overledene en dat u bijvoorbeeld kunt aantonen dat u bevoegd bent om zaken te regelen als het gaat om de afwikkeling van de nalatenschap. »


Wat als een vennoot zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid overschrijdt?

U heeft samen met twee andere vennoten een vennootschap onder firma (VOF). Iedere vennoot is vertegenwoordigingsbevoegd tot een bedrag van € 2.500, zo staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd. Een van de vennoten is echter een overeenkomst van € 4000,- aangegaan, waar u als enige vennoot niet van op de hoogte was en het niet mee eens bent. Wat zijn dan de regels? Is de vennootschap aan een overeenkomst gebonden, wanneer één van de vennoten zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid te buiten gaat? »


Zo gaat u in bezwaar tegen een bestemmingsplan!

De gemeente heeft een ontwerpbestemmingsplan gepubliceerd, waar u niet blij mee bent. De nieuwe bestemming van uw perceel neemt namelijk bouwmogelijkheden van uw eigen perceel weg, waardoor u niet meer de mogelijkheid heeft om uw bedrijf uit te breiden in de toekomst. U vraagt zich af wat u hieraan kunt doen. »


Meer omzet door samenwerking met andere onderneming?

U bent ondernemer en wilt graag met een andere onderneming samenwerken, om uw bestaande economische activiteiten uit te breiden naar een nieuwe markt. U vraagt zich af op welke manier u dat het beste kunt doen. Waar moet u op letten in de praktijk? Wat is een veilige en praktische aanpak? »


Ultieme stappenplan voor het afhandelen van een erfenis

Op het moment dat een familielid of uw partner overlijdt, moet er veel geregeld worden. Het afhandelen van een erfenis kan een complexe aangelegenheid zijn. Als het voor u de eerste keer is dat u een erfenis gaat afhandelen, dan zult u wellicht veel nieuwe termen tegenkomen. Hoe het afwikkelen van een erfenis precies in zijn werk gaat, leggen wij u stapsgewijs uit in deze column. »


Succesvol bezwaar maken doet u zo!

U heeft een vergunning aangevraagd voor uitbreiding van uw bedrijfsruimte, maar de gemeente heeft uw aanvraag afgewezen. U bent het niet eens met deze beslissing en wilt bezwaar maken. Het is hierbij van belang dat uw bezwaarschrift goed onderbouwd is en dat deze voldoet aan de wettelijke vereisten die daarvoor gelden. In deze column vertellen wij u waar uw bezwaarschrift aan moet voldoen. »


Pagina nummers