Ga direct naar de inhoud.

Columns

Deel deze pagina op:

Vermindering van huurprijs vanwege overlast?

Niets is vervelender dan het ervaren van overlast in het gehuurde. Dat kan op allerlei manieren, zoals een douche die niet werkt, een lekkage in het dak, elektriciteit dat telkens wordt afgesloten wegens wanbetaling door verhuurder, ongedierte, geluids- of stankoverlast; noem het maar op. Indien sprake is van overlast dan kan dat gepaard gaan met een vermindering van het huurgenot. De huurder kan in dat geval, indien de verhuurder voor de overlast aansprakelijk is, een evenredige vermindering van de huurprijs vragen bij de rechter. »


5 manieren om de eigen bijdrage voor de zorg te verlagen

Kees en Ineke worden een dagje ouder. Zij hebben gelezen dat zij bij opname in een verzorgings- of verpleeghuis een eigen bijdrage moeten betalen. Voor de eerste 6 maanden van het verblijf geldt de lage eigen bijdrage met maximum van € 850,- per maand. Daarna is de hoge bijdrage verschuldigd met een maximum van € 2332,60 per maand. Ook voor zorg aan huis moet een eigen bijdrage worden betaald. Kees en Ineke schrikken van deze bedragen. Daarom gaan zij naar een informatieavond van de notaris om te horen wat de mogelijkheden zijn om de eigen bijdrage te verlagen. »


Waar moet u zich als werkgever aan houden bij hoge temperaturen?

Het is al een aantal weken ontzettend mooi weer in Nederland en de temperaturen lopen hoog op. Leuk voor mensen die op vakantie gaan, maar voor iedereen die moet werken (zonder airconditioning) kan het wat minder aangenaam zijn. Wat zijn uw plichten als werkgever met deze temperaturen? Wij vertellen het u in deze column. »


De aansprakelijkheid van een makelaar bij een meetfout

Stel u heeft een woning gekocht die achteraf qua woonoppervlakte kleiner blijkt, dan destijds door de makelaar in de woningbrochure werd aangegeven. Een dergelijke fout kan voor een makelaarskantoor grote gevolgen hebben. Vorige week is namelijk door de Hoge Raad (hoogste rechter) bevestigd dat in dat geval door de makelaar aan de koper een schadevergoeding moet worden betaald. Óók wanneer de makelaar in de woningbrochure de mededeling heeft opgenomen dat aan de gegevens in de brochure geen rechten kunnen worden ontleend. »


Voorwaarden voor ontslag wegens disfunctioneren werknemer

In het algemeen is van disfunctioneren sprake als de werknemer niet geschikt is tot het verrichten van de overeengekomen arbeid, oftewel het werk dat verricht moet worden op basis van de met de werkgever gemaakte afspraken. Een werknemer kan bijvoorbeeld niet goed omgaan met collega’s, voert zijn werkzaamheden niet naar behoren uit of groeit onvoldoende mee met de veranderingen in het bedrijf. Het is daarbij heel belangrijk dat het disfunctioneren ook met de werknemer is besproken en dat is duidelijk gemaakt wat er van hem wordt verwacht. »


De notaris als executeur

Onlangs verscheen mr. Lindag Ruygrok-de Zeeuw met een artikel in het Vakblad Financiële Planning. »


2% of 6% overdrachtsbelasting over de grond rondom de woning

Het is begrijpelijk dat een koper bij de aankoop van een woning het liefst zo min mogelijk overdrachtsbelasting wil betalen. Toch kwalificeert niet altijd alle omringende grond voor het verlaagde tarief van 2%. »


De ultieme tip bij hoofdelijke aansprakelijkheid

Het komt in de praktijk regelmatig voor dat een ondernemer aansprakelijk wordt gesteld. Reden om eens wat meer te vertellen over dit onderwerp, want wat betekent dit nu precies? Wanneer kunt u hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld? Wij leggen het u uit. »


Wat te doen als u erfgenaam bent?

Wanneer u erfgenaam bent van een overledene, doet u er goed aan om bij de notaris langs te gaan om u te laten adviseren. Zo is het belangrijk dat u voorkomt dat u aansprakelijk wordt voor de schulden van de overledene en dat u bijvoorbeeld kunt aantonen dat u bevoegd bent om zaken te regelen als het gaat om de afwikkeling van de nalatenschap. »


Wat als een vennoot zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid overschrijdt?

U heeft samen met twee andere vennoten een vennootschap onder firma (VOF). Iedere vennoot is vertegenwoordigingsbevoegd tot een bedrag van € 2.500, zo staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd. Een van de vennoten is echter een overeenkomst van € 4000,- aangegaan, waar u als enige vennoot niet van op de hoogte was en het niet mee eens bent. Wat zijn dan de regels? Is de vennootschap aan een overeenkomst gebonden, wanneer één van de vennoten zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid te buiten gaat? »


Pagina nummers