Ga direct naar de inhoud.

Columns

Deel deze pagina op:

Nieuwe wet: de beperkte gemeenschap van goederen.

Vanaf 1 januari 2018 geldt de Wet Beperkte gemeenschap van goederen. U trouwt dan niet meer in algehele gemeenschap van goederen. De wet geldt ook als u een geregistreerd partnerschap aangaat. »


Kun je belastingvrij een deel van de erfenis schenken?

Anneke (68): “Ik wil mijn kinderen vast een gedeelte van de erfenis geven, nu ik nog fit en gezond ben. Moeten ze daar dan ook belasting over betalen?”
Notaris Steffie Michels geeft antwoord. »


Het tenietgaan van erfdienstbaarheden door vermenging

“Kort door de bocht” wordt aangenomen dat, indien er een erfdienstbaarheid bestaat tussen twee percelen - bijvoorbeeld een erfdienstbaarheid van uitweg ten behoeve van perceel A (het heersende erf) en ten laste van perceel B (het dienende erf) - en de beide percelen vervolgens in handen zijn gekomen van dezelfde eigenaar, de erfdienstbaarheid door vermenging teniet is gegaan. »


Samenwerken binnen de besloten vennootschap

Stel dat twee bevriende kwekers besluiten een verpakkingsbedrijf te beginnen. Hoewel ze het volste vertrouwen in elkaar hebben, is het uiteraard verstandig de voorwaarden voor hun samenwerking schriftelijk vast te leggen. Samenwerkingsvormen komen in vele gedaanten voor. »


Valkuilen bij het nieuwe huwelijksvermogensrecht

Op 28 maart jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen. Hiermee gaat het bestaande huwelijksvermogensrecht op de schop en ontstaat een geheel nieuwe wettelijke regeling van huwelijksvermogensrecht: de algehele gemeenschap van goederen verdwijnt. De wet treedt in werking op 1 januari 2018 en heeft zeer ingrijpende gevolgen. »


Het levenstestament

Een levenstestament biedt je de mogelijkheid om je wensen vast te leggen als je niet meer in staat bent je eigen belangen te behartigen. In een levenstestament wijs je een vertrouwenspersoon aan voor het geval je in de toekomst (tijdelijk) je zaken niet meer kunt regelen. »


Stoppen met pensioen in uw BV? Maak of wijzig huwelijkse voorwaarden!

Bent u directeur-grootaandeelhouder (DGA) of (ex-)partner van een DGA? Vanaf 1 april 2017 wijzigen de regels voor de DGA waardoor het niet meer mogelijk is om nieuwe pensioenaanspraken in eigen beheer op te bouwen. U heeft tot 1 juli 2017 de tijd om uw zaken hierover te regelen. »


De stand van zaken in het personen- en familierecht

“Hoe zit het met de maximale duur van de partneralimentatieverplichting? Er is toch een nieuwe wet in werking getreden waardoor de maximale termijn van twaalf naar vijf jaar is gegaan?” en “Ik ga trouwen, door de nieuwe wet trouw ik toch niet meer in gemeenschap van goederen?”, zijn vragen die in mijn praktijk wekelijks gesteld worden. En dat is niet zo gek, er zijn verschillende wetsvoorstellen in behandeling waarover we zo nu en dan iets teruglezen in de krant, iets horen op het nieuws en waar in de verkiezingsstrijd mee geschermd wordt. »


Bespaar belasting met een testament dat up-to-date is en een notariële volmacht!

Wilt u ook weten hoeveel erfbelasting er betaald dient te worden wanneer u of uw partner komt te overlijden? Wanneer u komt te overlijden zijn uw erfgenamen erfbelasting verschuldigd over hetgeen zij van u erven.
Door het maken van een testament (en een notariële volmacht) kan veel erfbelasting worden bespaard !
»


Spaargeld duurder in 2017?

Vanaf 1 januari 2017 verandert de vermogensrendementsheffing ofwel de box 3-belasting. »


Pagina nummers