Ga direct naar de inhoud.

Columns

Deel deze pagina op:

Wijziging begrip “bouwterrein”

Op Prinsjesdag is bekend geworden dat met ingang van 1 januari 2017 het begrip ‘bouwterrein’ als bedoeld in artikel 11 lid 4 Wet OB wordt verruimd. »


Vakantie voorbij, huwelijk ook?

In 2010 is in Nederland in verband met het enorme aantal scheidingen en de gevolgen daarvan een speciale dag in het leven geroepen: de “Dag van de Scheiding”. Daarmee wordt landelijk aandacht gevraagd voor het belang van deskundige begeleiding bij scheidingen. De tweede vrijdag van de maand is inmiddels tot “Dag van de Scheiding” uitgeroepen, en dit jaar is dat op vrijdag 9 september. »


Verdwijnt de notaris straks in de cloud?

De afgelopen jaren zijn we bekend geraakt met het fenomeen Bitcoin, een munteenheid waarbij er geen centrale bank bestaat waaraan zij haar vertrouwen ontleent, maar waarbij een netwerk van computers de taak van die centrale bank op zich neemt. Elke computer in dit netwerk beschikt over een volledig overzicht van alle transacties die met Bitcoin worden gedaan en elke computer in dit netwerk verifieert deze transacties. »


Geen schenkingsvrijstelling eigen woning door eerdere schenking in 2013 of 2014

Kan een kind dat in 2013-2014 een schenking van zijn/haar ouders heeft ontvangen en daarbij een beroep heeft gedaan op de algemene hoge vrijstelling van € 24.676 (2013) gebruik maken van de verhoogde schenkingsvrijstelling eigen woning die op 1 januari 2017 wordt ingevoerd? »


Westland Partners: ook uw partner bij aardwarmte projecten!

De laatste jaren zie je, mede door de hoge gasprijzen voor de tuinbouw, dat telers gaan samenwerken en een aardwarmteproject beginnen. Maar wat houdt zo’n project eigenlijk in? »


Vervalt een testament door de geboorte van een kind?

Een testament gaat vaak niet een leven lang mee. Veranderingen in het leven of in het vermogen, maken het noodzakelijk om een testament regelmatig bij te stellen. Het advies is om na een ingrijpende verandering in de situatie of elke vijf jaar het testament na te laten kijken. Ondanks dat veel mensen dit al doen, komt het helaas toch nog regelmatig voor dat iemand overlijdt en het testament blijkt te zijn verouderd. »


Kunt u als executeur de woning altijd zonder medewerking van de erfgenamen verkopen?

Het is een misverstand dat de executeur altijd bevoegd is om een tot een nalatenschap behorende woning te verkopen en te leveren zonder medewerking van de (overige) erfgenamen. »


Bestuur en toezicht stichtingen en verenigingen veranderen

Er komen nieuwe regels voor het bestuur en toezicht van de stichting, vereniging, de coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij. Daardoor gaat er het nodige veranderen. Doel is de kwaliteit van het bestuur en toezicht op deze rechtspersonen te verbeteren. »


Een vordering wegens geldlening kan verjaren, ook in familieverband!

Deze column geeft een casus weer waarin een situatie wordt beschreven waarin een vordering wegens geldlening kan verjaren, ook in familieverband. Tevens worden hierin de mogelijke gevolgen hiervan uiteengezet. »


Gelijke erfdelen voor de kinderen? Of toch niet…..

Veelal zie je in testamenten dat ouders hun kinderen tot erfgenaam benoemen waarbij de kinderen een gelijk erfdeel ontvangen. De laatste jaren zie je echter steeds vaker dat ouders in hun testamenten een scheiding aanbrengen, waarbij het ene kind meer krijgt uit de nalatenschap dan het andere kind. »


Pagina nummers