Ga direct naar de inhoud.

Columns

Deel deze pagina op:

Ontslag na 1 juli 2015 ingewikkelder dan ooit

De arbeidsrecht specialisten van Westland Partners hebben u in eerdere columns op de hoogte gehouden van de veranderingen die de Wet werk en zekerheid (Wwz) zou meebrengen. Inmiddels is een groot deel van die veranderingen doorgevoerd en moeten wij ermee werken. De grootste veranderingen hebben - zoals wij al eerder hebben gezien - plaatsgevonden in het ontslagrecht dat alweer sinds 1 juli 2015 in werking is. Tijd om na bijna een jaar eens te kijken wat dat in de praktijk betekent. »


Belasting besparen met uw testament en notariële volmacht

Bent u ook benieuwd wat de fiscale gevolgen zouden zijn wanneer u of uw partner komt te overlijden? Wanneer u komt te overlijden zijn uw erfgenamen belasting verschuldigd over hetgeen zij van u erven. Echter kan er door het opstellen van een testament (en een notariële volmacht) veel erfbelasting worden bespaard. »


De ondernemer, (toekomstig) vermogen en echtscheiding

Vóórdat zij in het huwelijksbootje stappen wordt ondernemers, vaak door hun accountant of ouders, aangeraden om huwelijksvoorwaarden te laten maken. Dit om te voorkomen dat de verliefde ondernemer later door zijn (of haar) toekomstige echtgenoot in geval van een echtscheiding financieel wordt uitgekleed. Roze bril of niet, het is helaas een feit dat één op de drie huwelijken eindigt door een echtscheiding. »


Oproepcontracten: welke rechten en plichten gelden?

Werkgevers en werknemers zijn bij oproepcontracten vaak in de veronderstelling dat zij minder rechten en plichten hebben dan bij arbeidsovereenkomsten voor een vast aantal uren. Dit is echter niet altijd het geval. In deze column zal ik ingaan op de (on)bekende rechten en plichten bij oproepcontracten. »


Het Familiestatuut

Hoe moet uw bedrijf worden voortgezet in geval van ziekte of als u er zelf niet meer bent?
In geval van ziekte kunt u een ondernemersvolmacht of DGA volmacht laten opstellen bij uw notaris: daarin neemt u op wie uw zaken moet regelen en ook hoe.
»


Kinderalimentatie niet langer aftrekbaar in box 1, maar op te voeren als schuld in box 3

Indien u in 2015 kinderalimentatie heeft voldaan, dan is het even opletten bij uw aangifte inkomstenbelasting over 2015 en 2016.

Per 1 januari 2015 is de persoonsgebonden aftrek voor het levensonderhoud van kinderen afgeschaft. De kinderalimentatie kan daardoor niet langer worden opgevoerd als aftrekpost in box 1. Deze wetswijziging heeft echter tot gevolg dat u de uitgaven die u verplicht moet doen voor het levensonderhoud van uw kinderen kunt opgeven als een schuld in box 3. »


Samenwerken? Denk ook aan een "Exitstrategie"!

Advocaten hebben de naam alleen maar te worden ingeschakeld als er een conflict is, maar minder bekend is dat advocaten ook vaak overeenkomsten tussen verschillende partijen vormgeven. Bijvoorbeeld door het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst. Natuurlijk hebben partijen dan de beste bedoelingen, zijn de onderlinge relaties goed en de verwachtingen van de samenwerking hoog gespannen.
Toch is het verstandig om bij het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst ook na te denken over hoe men eventueel uit elkaar wil gaan. Het is dus van groot belang in een dergelijke overeenkomst ook een “exitstrategie” op te nemen. »


Gebreken aan een gehuurde zaak. Wat zijn de regels?

Vaak krijg ik de vraag van huurders, maar ook van verhuurders, wat zij moeten doen bij een gebrek aan de gehuurde zaak en hoe het zit met eventuele schade die er is ontstaan. Deze vraag lijkt misschien in eerste instantie makkelijk te beantwoorden, maar in de praktijk lopen huurders en verhuurders vaak tegen verschillende problemen aan. Ik zal daarom kort de zogenaamde gebrekenregeling bespreken, zodat u weet wat uw rechten, maar ook zeker uw verplichtingen zijn. »


Een levenstestament: Een testament voor als je nog leeft!

Het levenstestament is een testament, maar wel een bijzondere variant. Want het levenstestament treedt al tijdens leven in werking. In een levenstestament wordt iemand aangewezen die uw zaken regelt als u dat zelf niet meer kunt, bijvoorbeeld door een ongeval, een ernstige ziekte of dementie. »


Samengesteld gezin: 'Is de nalatenschap goed geregeld?'

In Nederland is het geen uitzondering meer: bijna 10% van de gezinnen in Nederland is samengesteld. Een samengesteld gezin houdt in dat na een echtscheiding of overlijden van een partner, een ouder opnieuw trouwt of samen gaat wonen met een niet-biologische ouder (stiefouder) van zijn/haar eigen kind(eren). Maar wat gebeurt er met de nalatenschap als één van de ouders komt te overlijden? »


Pagina nummers