Ga direct naar de inhoud.

Columns

Deel deze pagina op:

Ontruimingsbescherming bij (ver)huur kantoorruimte

Wist u dat wanneer u een kantoorruimte huurt en de huur eindigt, de huurder het gehuurde niet direct hoeft te ontruimen per het einde van de huurovereenkomst? Huurrechtadvocaat Selma Dirksen legt uit in welke specifieke situaties dit speelt. »


Manager aansprakelijk als bestuurder?

Wist u dat ook degenen die het feitelijk beleid bepalen in een vennootschap aansprakelijk kunnen worden als bestuurder? Daarvoor is het dus niet nodig formeel bestuurder te zijn. Advocaat Thomas van der Lans gaat op dit onderwerp verder in. »


Te lage rente op uw spaargeld? Wat kunt u nog doen voor eind 2015?

Door de huidige rentestand is de heffing van het spaargeld in Box 3 voor velen een doorn in het oog. Voor spaarders met een groot vermogen zijn er een aantal mogelijkheden. »


Wat is het belang van de Ondernemersvolmacht?

Als ondernemer wilt U alles goed regelen.
Zo zorgt u er onder meer voor dat uw statuten, huwelijkse voorwaarden en testament op orde zijn. Maar wat als u tijdelijk of voor een langere periode, ten gevolge van bijvoorbeeld een ongeluk of ziekte, niet meer in staat bent om uw ondernemerstaken uit te voeren?
De praktijk leert dat hier onvoldoende bij wordt stilgestaan. »


Samenwonen in het ‘wild’ en beëindiging van de relatie

Steeds vaker wordt er “wild” samengewoond. Dit wil zeggen, ongehuwd samenwonen zonder dat er een samenlevingscontract is gesloten. Ten tijde van de relatie zal dit niet tot problemen leiden, maar bij beëindiging van de relatie kan men voor verrassingen komen te staan. Want wat is van wie en wie krijgt wat? Familierecht advocaat Marjolijn van Diepen beschrijft de gevolgen. »


Ontslag op staande voet, maar toch een vergoeding?

De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) maakt het mogelijk…!

Voor 1 juli 2015 was het nog helder dat de werknemer bij een op de juiste manier gegeven ontslag op staande voet geen aanspraak kon maken op enige vergoeding.

Dat kan ineens heel anders zijn nu per 1 juli 2015 het tweede en meest in het oog springende deel van de WWZ in werking is getreden. Anders dan de wetgever nu juist heeft beoogd met de WWZ neemt de onzekerheid daarmee juist alleen maar toe. Chris Simonis licht dit deel van de wet toe. »


Heeft u al een familiebank?

Gaat uw kind ook een huis kopen? En heeft u spaargeld tegen een lage rente op uw rekening staan, dat u voorlopig niet nodig heeft? Door als ouder(s) zelf voor bank te spelen valt er voordeel te behalen! »


De coöperatieve vereniging

De coöperatieve vereniging is eigenlijk de oude naam voor een coöperatie. In het nieuwe Burgerlijk Wetboek heeft de coöperatie een eigen hoofdstuk gekregen, waar het vroeger een variant was op de vereniging.
Samenwerken in een coöperatie is de ideale manier om wel zelfstandig ondernemer te blijven en toch onderdeel te zijn van een groter geheel. »


APK voor de huwelijkse voorwaarden

De APK voor uw auto is wettelijk verplicht. Waarom is er geen APK voor huwelijkse voorwaarden? Op 1 juli 2015 verscheen deze column in Het Hele Westland. »


Eerder zekerheid bij arbeidsovereenkomsten bepaalde tijd

Het is bekend dat de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) voor ingrijpende veranderingen zorgt in het arbeidsrecht. Door de WWZ wijzigt niet alleen het ontslagrecht. Er wijzigt ook het een en ander voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Indien met deze wijzigingen in de praktijk geen rekening wordt gehouden, kunnen de gevolgen groot zijn, zowel voor werkgevers als voor werknemers. In deze column worden alle veranderingen voor u op een rij gezet. »


Pagina nummers