Ga direct naar de inhoud.

Columns

Deel deze pagina op:

Gebreken aan een gehuurde zaak. Wat zijn de regels?

Vaak krijg ik de vraag van huurders, maar ook van verhuurders, wat zij moeten doen bij een gebrek aan de gehuurde zaak en hoe het zit met eventuele schade die er is ontstaan. Deze vraag lijkt misschien in eerste instantie makkelijk te beantwoorden, maar in de praktijk lopen huurders en verhuurders vaak tegen verschillende problemen aan. Ik zal daarom kort de zogenaamde gebrekenregeling bespreken, zodat u weet wat uw rechten, maar ook zeker uw verplichtingen zijn. »


Een levenstestament: Een testament voor als je nog leeft!

Het levenstestament is een testament, maar wel een bijzondere variant. Want het levenstestament treedt al tijdens leven in werking. In een levenstestament wordt iemand aangewezen die uw zaken regelt als u dat zelf niet meer kunt, bijvoorbeeld door een ongeval, een ernstige ziekte of dementie. »


Samengesteld gezin: 'Is de nalatenschap goed geregeld?'

In Nederland is het geen uitzondering meer: bijna 10% van de gezinnen in Nederland is samengesteld. Een samengesteld gezin houdt in dat na een echtscheiding of overlijden van een partner, een ouder opnieuw trouwt of samen gaat wonen met een niet-biologische ouder (stiefouder) van zijn/haar eigen kind(eren). Maar wat gebeurt er met de nalatenschap als één van de ouders komt te overlijden? »


Ontruimingsbescherming bij (ver)huur kantoorruimte

Wist u dat wanneer u een kantoorruimte huurt en de huur eindigt, de huurder het gehuurde niet direct hoeft te ontruimen per het einde van de huurovereenkomst? Huurrechtadvocaat Selma Dirksen legt uit in welke specifieke situaties dit speelt. »


Manager aansprakelijk als bestuurder?

Wist u dat ook degenen die het feitelijk beleid bepalen in een vennootschap aansprakelijk kunnen worden als bestuurder? Daarvoor is het dus niet nodig formeel bestuurder te zijn. Advocaat Thomas van der Lans gaat op dit onderwerp verder in. »


Te lage rente op uw spaargeld? Wat kunt u nog doen voor eind 2015?

Door de huidige rentestand is de heffing van het spaargeld in Box 3 voor velen een doorn in het oog. Voor spaarders met een groot vermogen zijn er een aantal mogelijkheden. »


Wat is het belang van de Ondernemersvolmacht?

Als ondernemer wilt U alles goed regelen.
Zo zorgt u er onder meer voor dat uw statuten, huwelijkse voorwaarden en testament op orde zijn. Maar wat als u tijdelijk of voor een langere periode, ten gevolge van bijvoorbeeld een ongeluk of ziekte, niet meer in staat bent om uw ondernemerstaken uit te voeren?
De praktijk leert dat hier onvoldoende bij wordt stilgestaan. »


Samenwonen in het ‘wild’ en beëindiging van de relatie

Steeds vaker wordt er “wild” samengewoond. Dit wil zeggen, ongehuwd samenwonen zonder dat er een samenlevingscontract is gesloten. Ten tijde van de relatie zal dit niet tot problemen leiden, maar bij beëindiging van de relatie kan men voor verrassingen komen te staan. Want wat is van wie en wie krijgt wat? Familierecht advocaat Marjolijn van Diepen beschrijft de gevolgen. »


Ontslag op staande voet, maar toch een vergoeding?

De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) maakt het mogelijk…!

Voor 1 juli 2015 was het nog helder dat de werknemer bij een op de juiste manier gegeven ontslag op staande voet geen aanspraak kon maken op enige vergoeding.

Dat kan ineens heel anders zijn nu per 1 juli 2015 het tweede en meest in het oog springende deel van de WWZ in werking is getreden. Anders dan de wetgever nu juist heeft beoogd met de WWZ neemt de onzekerheid daarmee juist alleen maar toe. Chris Simonis licht dit deel van de wet toe. »


Heeft u al een familiebank?

Gaat uw kind ook een huis kopen? En heeft u spaargeld tegen een lage rente op uw rekening staan, dat u voorlopig niet nodig heeft? Door als ouder(s) zelf voor bank te spelen valt er voordeel te behalen! »


Pagina nummers