Ga direct naar de inhoud.

Columns

Deel deze pagina op:

Geen schenkingsvrijstelling eigen woning door eerdere schenking in 2013 of 2014

Kan een kind dat in 2013-2014 een schenking van zijn/haar ouders heeft ontvangen en daarbij een beroep heeft gedaan op de algemene hoge vrijstelling van € 24.676 (2013) gebruik maken van de verhoogde schenkingsvrijstelling eigen woning die op 1 januari 2017 wordt ingevoerd? »


Westland Partners: ook uw partner bij aardwarmte projecten!

De laatste jaren zie je, mede door de hoge gasprijzen voor de tuinbouw, dat telers gaan samenwerken en een aardwarmteproject beginnen. Maar wat houdt zo’n project eigenlijk in? »


Vervalt een testament door de geboorte van een kind?

Een testament gaat vaak niet een leven lang mee. Veranderingen in het leven of in het vermogen, maken het noodzakelijk om een testament regelmatig bij te stellen. Het advies is om na een ingrijpende verandering in de situatie of elke vijf jaar het testament na te laten kijken. Ondanks dat veel mensen dit al doen, komt het helaas toch nog regelmatig voor dat iemand overlijdt en het testament blijkt te zijn verouderd. »


Kunt u als executeur de woning altijd zonder medewerking van de erfgenamen verkopen?

Het is een misverstand dat de executeur altijd bevoegd is om een tot een nalatenschap behorende woning te verkopen en te leveren zonder medewerking van de (overige) erfgenamen. »


Bestuur en toezicht stichtingen en verenigingen veranderen

Er komen nieuwe regels voor het bestuur en toezicht van de stichting, vereniging, de coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij. Daardoor gaat er het nodige veranderen. Doel is de kwaliteit van het bestuur en toezicht op deze rechtspersonen te verbeteren. »


Een vordering wegens geldlening kan verjaren, ook in familieverband!

Deze column geeft een casus weer waarin een situatie wordt beschreven waarin een vordering wegens geldlening kan verjaren, ook in familieverband. Tevens worden hierin de mogelijke gevolgen hiervan uiteengezet. »


Gelijke erfdelen voor de kinderen? Of toch niet…..

Veelal zie je in testamenten dat ouders hun kinderen tot erfgenaam benoemen waarbij de kinderen een gelijk erfdeel ontvangen. De laatste jaren zie je echter steeds vaker dat ouders in hun testamenten een scheiding aanbrengen, waarbij het ene kind meer krijgt uit de nalatenschap dan het andere kind. »


Ontslag na 1 juli 2015 ingewikkelder dan ooit

De arbeidsrecht specialisten van Westland Partners hebben u in eerdere columns op de hoogte gehouden van de veranderingen die de Wet werk en zekerheid (Wwz) zou meebrengen. Inmiddels is een groot deel van die veranderingen doorgevoerd en moeten wij ermee werken. De grootste veranderingen hebben - zoals wij al eerder hebben gezien - plaatsgevonden in het ontslagrecht dat alweer sinds 1 juli 2015 in werking is. Tijd om na bijna een jaar eens te kijken wat dat in de praktijk betekent. »


Belasting besparen met uw testament en notariële volmacht

Bent u ook benieuwd wat de fiscale gevolgen zouden zijn wanneer u of uw partner komt te overlijden? Wanneer u komt te overlijden zijn uw erfgenamen belasting verschuldigd over hetgeen zij van u erven. Echter kan er door het opstellen van een testament (en een notariële volmacht) veel erfbelasting worden bespaard. »


De ondernemer, (toekomstig) vermogen en echtscheiding

Vóórdat zij in het huwelijksbootje stappen wordt ondernemers, vaak door hun accountant of ouders, aangeraden om huwelijksvoorwaarden te laten maken. Dit om te voorkomen dat de verliefde ondernemer later door zijn (of haar) toekomstige echtgenoot in geval van een echtscheiding financieel wordt uitgekleed. Roze bril of niet, het is helaas een feit dat één op de drie huwelijken eindigt door een echtscheiding. »


Pagina nummers