Ga direct naar de inhoud.

Columns

Deel deze pagina op:

De coöperatieve vereniging

De coöperatieve vereniging is eigenlijk de oude naam voor een coöperatie. In het nieuwe Burgerlijk Wetboek heeft de coöperatie een eigen hoofdstuk gekregen, waar het vroeger een variant was op de vereniging.
Samenwerken in een coöperatie is de ideale manier om wel zelfstandig ondernemer te blijven en toch onderdeel te zijn van een groter geheel. »


APK voor de huwelijkse voorwaarden

De APK voor uw auto is wettelijk verplicht. Waarom is er geen APK voor huwelijkse voorwaarden? Op 1 juli 2015 verscheen deze column in Het Hele Westland. »


Eerder zekerheid bij arbeidsovereenkomsten bepaalde tijd

Het is bekend dat de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) voor ingrijpende veranderingen zorgt in het arbeidsrecht. Door de WWZ wijzigt niet alleen het ontslagrecht. Er wijzigt ook het een en ander voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Indien met deze wijzigingen in de praktijk geen rekening wordt gehouden, kunnen de gevolgen groot zijn, zowel voor werkgevers als voor werknemers. In deze column worden alle veranderingen voor u op een rij gezet. »


De spijtoptant

Recent werd Peter Quist, managing partner en advocaat bij Westland Partners, benaderd door een tuinder die samen met zijn broer het bedrijf uitoefende. Onder grote druk van zijn broer was hij akkoord gegaan met de verkoop van het tuinbouwbedrijf, maar hij had eigenlijk al direct na ondertekening spijt als haren op z'n hoofd dat hij akkoord was gegaan. »


Woning ( tijdelijk) verhuren? Let op!

Wist u dat een huurovereenkomst voor bepaalde tijd ook moet worden opgezegd?
Op 6 mei 2015 is een artikel over dit onderwerp verschenen in Het Hele Westland, geschreven door Selma Dirksen, huurrechtadvocaat bij Westland Partners. »


Versoepelde regelgeving bij transformatie van onroerend goed

In veel gevallen willen ontwikkelaars projecten realiseren die in strijd zijn met het van kracht zijnde bestemmingsplan. Denk hierbij aan huisvesting voor studenten, asielzoekers of tijdelijke zorgunits.

Realisatie van dergelijke projecten kan uiteraard plaatsvinden na aanpassing van een bestemmingsplan. Dit betekent echter langdurige, kostbare en toch ook onzekere procedures.
»


Let op bij bepaling over bijdrage in studiekosten in echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan!

Wanneer ouders gaan scheiden, is het voor ouders en kinderen belangrijk, dat zij zich realiseren wat er in het echtscheidingsconvenant/ouderschapsplan wordt opgenomen over de bijdrage aan de studiekosten. In deze (waargebeurde) casus leest u hier meer over. »


AWBZ wordt Wet Langdurige Zorg

Met ingang van 1 januari 2013 is er bij opname in een verzorgings- of verpleeghuis een eigen bijdrage verschuldigd (AWBZ). Sinds 1 januari 2015 is de AWBZ veranderd in de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Wat houdt deze verandering in en wat betekent dit voor u? »


Bemiddelaars bij huurovereenkomsten opgelet!

Treedt u op als bemiddelaar bij het sluiten van huurovereenkomsten? En zo ja, laat u de verhuurder – zonder hiervoor een tegenprestatie verschuldigd te zijn – de woonruimte presenteren via uw website? Let dan op! »


Algemene voorwaarden: een hard gelag?

Algemene voorwaarden in het zakelijk verkeer, hoe zit het ook alweer? Bij totstandkoming van een overeenkomst worden tussen partijen vaak concrete afspraken gemaakt over de essentie van de overeenkomst. De algemene voorwaarden worden vaak als slotakkoord nog even toegevoegd aan de overeenkomst.Tim Fluitman geeft tips over het tijdig integreren van de algemene voorwaarden in de contractbesprekingen. »


Pagina nummers