Ga direct naar de inhoud.

Samenwonen in het ‘wild’ en beëindiging van de relatie

Steeds vaker wordt er 'wild' samengewoond. Dit wil zeggen, ongehuwd samenwonen zonder dat er een samenlevingscontract is gesloten. Ten tijde van de relatie zal dit niet tot problemen leiden, maar bij beëindiging van de relatie kan men voor verrassingen komen te staan. Want wat is van wie en wie krijgt wat?

Samen zullen wij alles delen

Nog op de roze wolk worden er gezamenlijk spullen gekocht. Een eettafel, een bank, een mooie antieke kast, een kat en een hond. Samen zullen wij alles delen is dan het motto. Totdat de relatie wordt beëindigd en de roze wolk plots verdwenen is. Pas op dat moment blijkt dat niet alles zomaar kan worden gedeeld en wordt er gestreden om de titel van de beste baas of grootste investeerder. Over en weer is er meebetaald aan privé goederen en na beëindiging van de relatie wil men dat geld eigenlijk wel terugkrijgen. Ook wordt er dan pas gekeken of de kosten van bijvoorbeeld de huishouding of de woonlasten wel goed zijn verdeeld. De vraag is dan meteen hoe deze lasten verdeeld hadden moeten worden.

Samenwonen en kinderen

Vervolgens wordt het geheel nog iets ingewikkelder als er ook kinderen zijn geboren. Krachtens de wet bent u als ouders verplicht om bij scheiding een ouderschapsplan op te stellen. Dit plan moet concrete afspraken bevatten over bijvoorbeeld de verblijfplaats van de kinderen en de zorgregeling. Ook dient er te worden gesproken over kinderalimentatie en de kosten van jongmeerderjarige kinderen.

Samen zullen wij verdelen

Zonder duidelijke afspraken en zonder zicht op wat een eerlijke en redelijke verdeling is, kunnen deze discussies uitmonden in gerechtelijke procedures. Om dit te voorkomen kunt u onder begeleiding van een bemiddelaar/mediator een overeenkomst opstellen. In deze overeenkomst wordt opgenomen wat u aan privé bezittingen heeft en welke zaken er zullen moeten worden verdeeld. De bemiddelaar/mediator geeft aan welke juridische verdeling juist zou zijn en u kunt vervolgens samen beoordelen of deze juridische verdeling ook uw gewenste verdeling is. Hoe concreter en hoe completer de overeenkomst is, des te kleiner is de kans dat er achteraf discussies ontstaan, zodat de roze wolk niet hoeft te veranderen in een donderwolk.

Wilt u weten wat de gevolgen zijn in uw situatie bij het uit elkaar gaan na samenwonen? Neem dan contact op met een van onze familierechtspecialisten. U kunt bellen naar 0174 637 597 of mailen naar advocatuur@westlandpartners.nl

Mevrouw mr. M. (Marjolijn) van Diepen is als familierecht advocaat verbonden aan Westland Partners Notarissen en Advocaten. T : 0174-637597 E: diepen@westlandpartners.nl

                             Zie ook voor contactgegevens  Marjolijn van Diepen


« terug