Ga direct naar de inhoud.

Spaar-B.V: een slimme manier om met uw vermogen om te gaan

In deze column worden enkele aspecten van de spaar-B.V. in algemene zin nader uiteengezet.

De spaar-B.V.

Indien u over een groot vermogen (ongeveer € 200.000,00) beschikt, kan het fiscaal aantrekkelijk zijn om dit vermogen onder te brengen in een besloten vennootschap. De historisch lage rente kan er namelijk voor zorgen dat u over uw vermogen meer belasting betaalt dan dat u hierover rente ontvangt.
Om uw spaargeld onder te brengen in een spaar-B.V. richt u (eventueel samen met uw partner) een besloten vennootschap op. Dit spaargeld wordt in beginsel omgezet in aandelenkapitaal. Dit heeft tot gevolg dat het spaargeld niet meer in box 3 van de inkomstenbelasting valt.

Vennootschapsbelasting

Aangezien het spaargeld niet meer tot het box 3-vermogen behoort, maar tot het vermogen van de besloten vennootschap, heeft dit tot gevolg dat er vennootschapsbelasting moet worden afgedragen over het rendement dat wordt gemaakt met het gestorte spaargeld.1

Geld uitkeren

Uiteraard kan het wenselijk zijn om een deel van het spaargeld dat in de besloten vennootschap zit op enig moment aan uzelf uit te keren.

Deze uitkering kan belastingvrij geschieden. Dit gebeurt door middel van het afstempelen van het aandelenkapitaal. Dit houdt in dat het aandelenkapitaal verminderd wordt. Hiervoor is een statutenwijziging vereist waarbij de nominale waarde van de aandelen verlaagd wordt. De statutenwijziging wordt door middel van een notariële akte doorgevoerd.

Indien u er niet voor kiest om het aandelenkapitaal af te stempelen, dan betaalt u over het bedrag dat wordt uitgekeerd inkomstenbelasting tegen het box 2-tarief en dividendbelasting.2

Plichten met betrekking tot de besloten vennootschap

U dient er rekening mee te houden dat u de bepalingen in de statuten van de besloten vennootschap in acht moet nemen. Dit betekent onder andere dat u elk jaar een jaarrekening dient op te stellen en te publiceren en aangifte vennootschapsbelasting dient te doen.

Wij zijn u graag van dienst bij het oprichten van een spaar-B.V.. Indien nodig kunnen wij uiteraard alle werkzaamheden uitvoeren in overleg met uw fiscalist.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Paul Bols of Neville Bhikha. Zij zijn verbonden aan Westland Partners Notarissen en Advocaten. Telefoon: 0174-637500.


1 De tarieven voor de vennootschapsbelasting in 2018 zijn als volgt:

  • belastbaar bedrag tot en met € 200.000,00: 20%
  • belastbaar bedrag boven € 200.000,00: 25%

2 Het tarief voor de inkomstenbelasting box 2 bedraagt in 2018 25%. Het tarief voor de dividendbelasting bedraagt 15%.

« terug

mr. N.S. (Neville) Bhikha

Columns van mr. N.S. (Neville) Bhikha


Deel deze pagina op:

Ontvang nieuws en informatie over regels en wetgeving.