2% of 6% overdrachtsbelasting over de grond rondom de woning

donderdag 5 juli 2018

Het is begrijpelijk dat een koper bij de aankoop van een woning het liefst zo min mogelijk overdrachtsbelasting wil betalen. Toch kwalificeert niet altijd alle omringende grond voor het verlaagde tarief van 2%. Onlangs heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden een uitspraak  gedaan en daarmee meer duidelijkheid verschaft in deze discussie.

Onderwerp van discussie waren een perceel grond met woonboerderij, erf, tuin en bijgebouwen en een aangrezend perceel grond van circa 1,76 hectare. Dat perceel was in het verleden in gebruik geweest voor de verbouw van maïs en voor de opslag van bieten en aardappelen, maar werd nu niet gebruikt. Kopers hadden wel aangegeven de grond te willen gaan gebruiken als minicamping en later als tuin bij de boerderij.

Kopers hebben over de gehele koopsom van het verkochte 2% overdrachtsbelasting betaald. De Inspecteur kondigt echter een naheffingsaanslag aan en oordeelt dat het perceel grond van 1,76 hectare niet aan te merken is als aanhorigheid bij de woning.

Het Hof overweegt dat van een aanhorigheid sprake is als een onroerende zaak ten tijde van de verkrijging naar objectieve maatstaven behoort bij de woning, daarbij in gebruik is en daaraan dienstbaar is. Het is niet relevant of de koper subjectief het inzicht of de bedoeling heeft dat die zaak daaraan voldoet of zal voldoen door de grond voor andere doeleinden te willen gaan gebruiken. Nu het perceel niet kwalificeert als aanhorigheid is het reguliere tarief van 6% van toepassing.

shutterstock 530884792

Deel via

shutterstock 530884792

Columns van Mr. N. (Nico) van Bohemen

Terug naar overzicht