7 tips om uw scheiding goed te regelen

woensdag 11 september 2019

Iedere tweede vrijdag van september is de Dag van de Scheiding. Om meer duidelijkheid en een beter beeld te scheppen welke stappen allemaal moeten worden genomen is dit stappenplan gemaakt. Het stappenplan helpt u om eenvoudiger door het scheidingsproces heen te gaan en het overzichtelijk te maken.

Stap 1: maak een keuze tussen een mediator of advocaat

Als u met uw partner heeft besloten te gaan scheiden, is het van belang om een keuze te maken tussen het inschakelen van een mediator of advocaat. Als het even kan, adviseren wij om een mediator in te schakelen. Dit is veel sneller en goedkoper. Een mediator kan tevens de communicatie tussen u en uw partner weer op gang brengen, waardoor oplossingen mogelijk worden. Lopen de emoties te hoog op en vertrouwt u elkaar niet meer? Dan adviseren wij u om een eigen advocaat in de arm te nemen.

Stap 2: overzicht persoonlijke gegevens

Om te kunnen scheiden heeft u een overzicht van alle persoonlijke gegevens van u en uw partner (en eventuele kinderen) nodig. Daarnaast heeft u de gegevens van het huwelijk nodig, zoals de trouwdatum en –plaats. Als u een akte van huwelijkse voorwaarden heeft laten opstellen, voeg ook die dan bij het overzicht. Als u geen akte heeft, dan bent u waarschijnlijk getrouwd in gemeenschap van goederen.

Stap 3: overzicht bezittingen en schulden

Vervolgens is het belangrijk om een overzicht te maken van alle bezittingen en schulden van u en uw partner. Voeg hierbij ook alle bewijsstukken. U kunt hierbij denken aan het eigendomsbewijs van uw huis, de notariële hypotheekakte, een waarde-opgave van uw kapitaalverzekering, afschriften van spaar- en bankrekeningen en de aangiften inkomstenbelasting van de afgelopen drie jaren. U kunt ook alvast nadenken hoe u de inboedel zou willen verdelen en op papier zetten.

Stap 4: moet er alimentatie worden betaald?

Na de scheiding kan het zijn dat u moet bijdragen in het levensonderhoud van uw partner en/of in de kosten van opvoeding en verzorging van uw kinderen. Alimentatie is een wettelijke onderhoudsplicht. Het is belangrijk dat u bewijsstukken van het inkomen en de vaste lasten van u en uw partner verzamelt. Op dit moment kunt u ook alvast nadenken over wat u met de echtelijke woning zou willen doen. Wilt u in de woning blijven wonen, en uw partner eventueel uitkopen, of wilt u een huis kopen of juist huren?

Stap 5: wat zijn de gevolgen voor uw pensioen?

Waar u misschien niet direct aan denkt, is het pensioen dat u heeft opgebouwd tijdens uw huwelijk. Ook dit moet namelijk worden verevend. Dit gebeurt pas op het moment dat u echt met pensioen gaat, maar er moeten wel alvast afspraken over gemaakt worden. Om afspraken hierover te kunnen maken is een overzicht nodig van alle door u en uw partner opgebouwde pensioenafspraken.

Stap 6: stel een ouderschapsplan op

Als u en uw partner samen minderjarige kinderen hebben over wie u samen het gezag hebt, dan bent u verplicht om samen een ouderschapsplan te maken. In een ouderschapsplan legt u afspraken vast over de manier waarop u de zorg- en opvoedingstaken verdeelt, de manier waarop u elkaar informeert en met elkaar overlegt over belangrijke gebeurtenissen voor de kinderen, en over de kosten van verzorging en opvoeding.

Stap 7: verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank indienen

Als u en uw partner gehuwd zijn en overal afspraken over hebben gemaakt, kan een advocaat voor u een verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank indienen. Hoe vollediger u afspraken met elkaar heeft gemaakt, hoe sneller de procedure zal verlopen. In dat geval is de scheiding bij de rechtbank alleen nog een formaliteit.

Heeft u een vraag voor een van onze mediators of echtscheidingsadvocaten? Neemt u dan gerust contact met ons op.

Terug naar overzicht