Erfdienstbaarheden met een verplichting tot actief handelen zijn nietig

donderdag 14 november 2019

Voorbeeld van een nietige erfdienstbaarheid is de erfdienstbaarheid waarbij de eigenaar van het dienende erf verplicht is tot “het plaatsen van afvalcontainers voor huisvuil en het legen en afvoeren van huisvuil”.

Het onderdeel van de erfdienstbaarheid dat de eigenaar van het heersende erf gebruik mag maken van de afvalcontainers is wél geldig, maar het onderdeel inzake het legen en afvoeren van het huisvuil niet, aangezien dat wordt aangemerkt als een actieve handeling en niet als onderhoud kan worden aangemerkt.

Ook de erfdienstbaarheid op grond waarvan de eigenaar van het dienende erf verplicht is tot “bewaking en beheer van een terrein” valt niet onder de definitie onderhoud en wordt aangemerkt als een actief handelen.

Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden 5 november 2019, nr 200.221.030/01 (GHARL:2019:9513)

Terug naar overzicht