Geen schenkingsvrijstelling eigen woning door eerdere schenking in 2013 of 2014

maandag 18 juli 2016

Kan een kind dat in 2013-2014 een schenking van zijn/haar ouders heeft ontvangen en daarbij een beroep heeft gedaan op de algemene hoge vrijstelling van € 24.676 (2013) gebruik maken van de verhoogde schenkingsvrijstelling eigen woning die op 1 januari 2017 wordt ingevoerd?

De staatssecretaris heeft aangegeven dat dat niet het geval is, omdat het kind reeds in 2013 een beroep heeft gedaan op een verhoogde schenkingsvrijstelling en in 2013 en 2014 al in de gelegenheid is gesteld om de schenking aan te vullen(voor de eigen woning) tot het bedrag € 100.000.

En hoe zit dat met een kind dat in 2015 en 2016 gebruik heeft gemaakt van de voor die jaren geldende verhoogde schenkingsvrijstelling van € 53.016 (bedrag 2016) voor de eigen woning ?

Volgens de staatssecretaris kan dat kind wél gebruik maken van de verhoogde schenkingsvrijstelling eigen woning (€ 100.000) die op 1 januari 2017 wordt ingevoerd.

Zij kunnen in de kalenderjaren 2017 en 2018 bij een schenking voor de eigen woning nog een vrijstelling toepassen tot het bedrag waarmee de met ingang van 2017 geldende vrijstelling voor de eigen woning de thans bestaande verhoogde vrijstelling van € 53.016 (bedrag 2016) te boven gaat.

Zij hebben immers nog niet de mogelijkheid gehad om de voor die jaren geldende verhoogde vrijstellingen op te hogen naar € 100.000. 

Terug naar overzicht