In 7 stappen door uw echtscheiding heen

vrijdag 23 oktober 2020

In een echtscheiding komt er heel veel op u af. Om een beeld te scheppen welke stappen er bij een scheiding genomen moeten worden hebben wij een stappenplan gemaakt. Het stappenplan helpt u om eenvoudiger door het scheidingsproces heen te gaan en het overzichtelijk te maken.

STAP 1: MAAK EEN KEUZE TUSSEN EEN MEDIATOR OF ADVOCAAT

Als u met uw partner heeft besloten te gaan scheiden, is het van belang om een keuze te maken tussen het inschakelen van een mediator of een advocaat. Als het even kan, adviseren wij om een mediator in te schakelen, omdat dit over het algemeen sneller en goedkoper is. Een mediator kan bovendien de communicatie tussen u en uw partner weer op gang brengen, waardoor oplossingen mogelijk worden. Lopen de emoties te hoog op en vertrouwt u elkaar niet meer? Dan adviseren wij u om een eigen advocaat in de arm te nemen.

STAP 2: VERZAMEL ALLE PERSOONLIJKE GEGEVENS

Om te kunnen scheiden heeft u een overzicht van alle persoonlijke gegevens van u en uw partner (en eventuele kinderen) nodig. Ook heeft u de gegevens van het huwelijk nodig, zoals de trouwdatum en –plaats. Als u een akte van huwelijkse voorwaarden heeft laten opstellen bij de notaris, voeg dan ook die bij het overzicht. Als u geen akte heeft, dan bent u waarschijnlijk getrouwd in gemeenschap van goederen.

STAP 3: MAAK EEN OVERZICHT VAN ALLE BEZITTINGEN EN SCHULDEN

Vervolgens is het belangrijk om een overzicht te maken van alle bezittingen en schulden van u en uw partner en alle bewijsstukken hiervan. U kunt hierbij denken aan het eigendomsbewijs van uw huis, de notariële hypotheekakte, een waarde-opgave van uw kapitaalverzekering, afschriften van spaar- en bankrekeningen en de aangiften inkomstenbelasting van de afgelopen drie jaren. U kunt ook alvast nadenken hoe u de inboedel zou willen verdelen en dit op papier zetten.

STAP 4: STEL EEN OUDERSCHAPSPLAN OP

Als u en uw partner samen minderjarige kinderen hebben over wie u samen het gezag hebt, dan bent u verplicht om samen een ouderschapsplan te maken. In een ouderschapsplan legt u afspraken vast over de manier waarop u de zorg- en opvoedingstaken verdeelt, de manier waarop u elkaar informeert en met elkaar overlegt over belangrijke gebeurtenissen voor de kinderen, en over de kosten van verzorging en opvoeding. Zonder ouderschapsplan wordt het verzoekschrift echtscheiding in beginsel niet in behandeling genomen.

STAP 5: MAAK INKOMEN EN LASTEN INZICHTELIJK OM ALIMENTATIE TE KUNNEN BEREKENEN

Na de scheiding kan het zijn dat u moet bijdragen in het levensonderhoud van uw partner en/of in de kosten van opvoeding en verzorging van uw kinderen. Alimentatie is een wettelijke onderhoudsplicht. Het is belangrijk dat u bewijsstukken van het inkomen en de vaste lasten van u en uw partner verzamelt. Op dit moment kunt u ook alvast nadenken over wat u met de echtelijke woning zou willen doen. Wilt u in de woning blijven wonen, en uw partner eventueel uitkopen, of wilt u een huis kopen of juist huren?

STAP 6: VRAAG UW PENSIOENOVERZICHT OP

Waar u misschien niet direct aan denkt, is het pensioen dat u heeft opgebouwd tijdens uw huwelijk. Ook dit moet namelijk worden verevend. Dit gebeurt pas op het moment dat u echt met pensioen gaat, maar er moeten wel alvast afspraken over gemaakt worden. Om afspraken hierover te kunnen maken is een overzicht nodig van alle door u en uw partner opgebouwde pensioenafspraken. Overigens is het ook mogelijk in onderling overleg af te zien van pensioenverevening.

STAP 7: VERZOEK TOT ECHTSCHEIDING BIJ DE RECHTBANK INDIENEN

Als u en uw partner gehuwd zijn en overal afspraken over hebben gemaakt, kan een advocaat voor u een verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank indienen. Hoe vollediger u afspraken met elkaar heeft gemaakt, hoe sneller de procedure zal verlopen. In dat geval is de scheiding bij de rechtbank alleen nog een formaliteit.

Voor alle zaken die niet in onderling overleg afgesproken worden, al dan niet in mediation of onder begeleiding van een eigen advocaat, kan een nevenvoorziening gevraagd worden in de echtscheidingsprocedure. U kunt hierbij denken aan een omgangsregeling, alimentatie of verdeling van de huwelijksgemeenschap.

Heeft u een vraag voor een van onze mediators of echtscheidingsadvocaten? Neemt u dan gerust contact met ons op.

 

Terug naar overzicht