Is een werkgever aansprakelijk voor een thuiswerkplek?

donderdag 4 oktober 2018

Het aantal thuiswerkers is de laatste tijd enorm toegenomen. Het is helemaal van deze tijd. Het kan voor zowel werknemer als werkgever ook veel voordelen hebben. Maar hoe zit het met de aansprakelijkheid van werkgever? Is werkgever verantwoordelijk voor de thuiswerkplek? En ook voor de schade die werknemer hierdoor lijdt? Het antwoord op deze vraag is ‘ja’. Ik zal uitleggen waarom dit zo is. 

Werkgever heeft een zorgplicht

Volgens artikel 658 van Boek 7 van het Burgerlijk wetboek is een werkgever verantwoordelijk voor de werkplek van werknemer. Het artikel houdt een zorgplicht voor werkgever in; werkgever moet zorgen voor de veiligheid van de werkomgeving. Uit dit artikel volgt daarnaast dat werkgever die maatregelen moet nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat werknemer in de uitoefening van zijn functie schade lijdt. In geval van schade dient werkgever aan te tonen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan, dat hem niets te verwijten valt, en dus niet aansprakelijk is voor de geleden schade.

Geldt deze zorgplicht ook bij thuiswerken?

Wanneer werknemer aan het werk is op de zakelijke werkplek, bij de bedrijf, dan heeft werkgever invloed op de conditie van de werkplek. De werkgever kan ervoor zorgen dat het kantoormeubilair ergonomisch verantwoord is, wat inhoudt dat het is afgestemd op het werk en de persoon die er gebruikt van maakt. Het is uiteraard lastiger om controle over de werkplek uit te oefenen als de werknemer thuis werkt. Toch kan een werkgever, bij schade, wel aansprakelijk worden gesteld. De werkgever is degene die aan dient te tonen dat de thuiswerkplek wél veilig was.

Hoe kan werkgever een thuiswerkplek controleren?

Mag werkgever dan zomaar bij werknemer langsgaan om zijn thuiswerkplek te controleren? Nee, maar werkgever kan wel vragen of hij de thuiswerkplek mag (laten) onderzoeken. Werkgever kan vragen om foto’s van de thuiswerkplek. Daarnaast kan werkgever eventueel een ergonomische bureaustoel aanschaffen. Er zijn hier geen duidelijke regels over, maar het gaat erom dat werkgever hier in ieder geval ook aandacht aan besteed. Hij is hier immers ook verantwoordelijk voor.

Thuiswerken

Thuiswerken

Columns van mr. M.J. (Mirjam) Sterrenburg

Terug naar overzicht