Kinderalimentatie niet langer aftrekbaar in box 1, maar op te voeren als schuld in box 3

maandag 8 februari 2016

Indien u in 2015 kinderalimentatie heeft voldaan, dan is het even opletten bij uw aangifte inkomstenbelasting over 2015 en 2016.

Per 1 januari 2015 is de persoonsgebonden aftrek voor het levensonderhoud van kinderen afgeschaft. De kinderalimentatie kan daardoor niet langer worden opgevoerd als aftrekpost in box 1. Deze wetswijziging heeft echter tot gevolg dat u de uitgaven die u verplicht moet doen voor het levensonderhoud van uw kinderen kunt opgeven als een schuld in box 3.

Ter verduidelijking van het voorgaande eerst een korte voorgeschiedenis. De Hoge Raad oordeelde in 2009 dat een periodieke giftenverplichting opgevoerd mag worden als schuld in box 3. Later heeft de Hoge Raad geoordeeld dat ook de alimentatieverplichting dient te worden aangemerkt als een schuld in de zin van artikel 5.3, lid 3, van de Wet IB 2001. Gevolg van dit oordeel van de Hoge Raad was dat de kinderalimentatie zowel in box 1 als box 3 kon worden opgevoerd. Om dit dubbele fiscale voordeel te voorkomen is de wetgeving eind 2009 aangepast waardoor alle verplichtingen waaruit betalingen voortvloeien die als persoonsgebonden aftrekpost voor box 1 in aanmerking zouden kunnen komen, niet langer als schuld in box 3 opgevoerd mogen worden.

Per 1 januari 2015 is de aftrek van kosten voor het levensonderhoud van kinderen jonger dan 21 jaar vervallen. Zodoende komen deze betalingen niet meer als persoonsgebonden aftrekpost voor box 1 in aanmerking. Hierdoor herleeft de mogelijkheid om de uitgaven die u verplicht moet doen voor het levensonderhoud van uw kinderen op te nemen als schuld in box 3. Voor de alimentatieplichtige is dit (tijdelijke!) voordeel een aandachtspunt bij de IB-aangifte over 2015 en 2016.

Meer informatie kunt u vinden op de website van de belastingdienst.

Schenking geld

Deel via

Terug naar overzicht