Ondernemer en echtscheiding

woensdag 22 oktober 2014

Een ondernemer maakt bijna vanzelfsprekend huwelijkse voorwaarden voor hij gaat trouwen, want een ondernemer weet dat ondernemen risico’s met zich meebrengt zoals een mogelijk faillissement. Echtscheiding is ook een risico, alhoewel dat niet iets is waaraan gedacht wordt bij het begin van een huwelijk. Belangrijk is dan altijd dat de onderneming buiten de echtscheiding valt en de toekomstige ex-echtgenote geen recht heeft op de onderneming of op geld uit de onderneming.

Huwelijkse voorwaarden

Verrekenbeding

Is de ondernemer getrouwd na bij de notaris huwelijkse voorwaarden te hebben gemaakt waarbij “alles goed is geregeld”, dan gaan de huwelijkse voorwaarden in de kluis. Alles is immers geregeld.

Voorbeeld

In de hierna omschreven uitspraak van de Hoge Raad kwam de ondernemer er achter dat hij het helemaal niet goed geregeld had.

In de huwelijkse voorwaarden stond een jaarlijks verrekenbeding. Dit houdt in, dat man en vrouw aan het einde van het jaar moeten kijken wat er van het inkomen over is. Dit noemen we het bespaarde inkomen en dat dient vervolgens bij helfte gedeeld te worden. Dit werd niet gedaan. De man wordt ondernemer en richt een BV op. Bij de oprichting van de BV werden de aandelen volgestort (fl. 35.000,-) met geld dat eigenlijk verrekend had moeten worden en dus voor de helft van de vrouw was. Bij het einde van het huwelijk zijn de aandelen € 3.000.000,- waard. Omdat de aandelen in feite betaald zijn met geld dat voor de helft van de vrouw was, had zij recht op de helft van de waarde van de aandelen bij het einde van het huwelijk. De ondernemer kon dus een bedrag van € 1.500.000,- aan de vrouw betalen.

De man had dit eenvoudig kunnen voorkomen door zijn huwelijkse voorwaarden niet in de kluis te leggen maar jaarlijks kritisch te bekijken en ervoor te zorgen dat de huwelijkse voorwaarden (dat wil zeggen het jaarlijks verrekenbeding) ook daadwerkelijk werden uitgevoerd.

Alimentatie

Bij de berekening van de hoogte van de te betalen alimentatie bij aanwezigheid van kinderen, wordt niet alleen naar de loonstrook gekeken maar kan ook gekeken worden naar de jaarlijkse dividend uitkeringen. Belangrijk is dat bij de echtscheiding niet alleen gekeken wordt naar de huidige situatie en vaak de drie voorgaande jaren, maar dat u ook een prognose kunt geven voor de komende jaren. De rechter houdt rekening met het totale inkomen (dus wat komt er aan geld bij de ondernemer binnen). Opnamen in rekening-courant worden niet als inkomen gezien, dit is namelijk lenen en lenen is geen inkomen.

Pensioen

Volgens de wet dient pensioen verevend te worden, dat betekent dat het ten tijde van het huwelijk opgebouwde pensioen bij helft verdeeld moet worden. In het algemeen geldt dit ook voor het in eigen beheer opgebouwde pensioen. Dat kan betekenen dat de ex-partner recht heeft op een aanzienlijk pensioenbedrag. Zij kan dan zelfs eisen bij de rechter dat haar deel moet worden afgestort bij een verzekeringsmaatschappij.

Waardering onderneming

In alle echtscheidingsprocedures is de waardering van de onderneming een van de meest ingewikkelde zaken. Is het goed geregeld in de huwelijkse voorwaarden, dan blijft de onderneming buiten de verrekening.

De onderneming moet echter wel gewaardeerd worden wanneer er bijvoorbeeld: 

1) niet jaarlijks is afgerekend;

2) er staat in de huwelijkse voorwaarden dat partijen bij einde van het huwelijk doen alsof ze in gemeenschap van goederen zijn gehuwd (finaal verrekenbeding);

3) de partner heeft een klein aantal aandelen;

4) er zijn helemaal geen huwelijkse voorwaarden en u bent getrouwd in gemeenschap van goederen.  

Procedure bij de rechter of mediation

Juist voor ondernemers is het belangrijk dat er geen langdurige en kostbare procedure bij de rechter wordt gevoerd waarvan de uitkomst onzeker is. Bij mediation kan de regie in eigen hand worden gehouden en kunnen voor beide partijen goede en ook fiscaal zo gunstig mogelijke afspraken gemaakt worden. Ook de verhouding met uw ex zal hoogstwaarschijnlijk een stuk beter blijven. 

Als u als ondernemer/DGA betrokken raakt bij een echtscheiding, kan Westland Partners met haar ruime ervaring op ondernemingsrechtgebied en op echtscheidingsgebied u in alle voorkomende gevallen bijstaan. In harmonie als dit kan, op stevige tegenspraak als het moet.

Westland Partners heeft expertise op het gebied van alle echtscheiding gerelateerde zaken zoals het opmaken van het ouderschapsplan, vaststelling of wijziging van partner- en/of kinderalimentatie, pensioenverevening, boedelverdeling en de afwikkeling van huwelijkse voorwaarden.

Advocaat echtscheiden

Deel via

Terug naar overzicht