Samengesteld gezin: 'Is de nalatenschap goed geregeld?'

dinsdag 24 november 2015

In Nederland is het geen uitzondering meer: bijna 10% van de gezinnen in Nederland is samengesteld. Een samengesteld gezin houdt in dat na een echtscheiding of overlijden van een partner, een ouder opnieuw trouwt of samen gaat wonen met een niet-biologische ouder (stiefouder) van zijn/haar eigen kind(eren). Maar wat gebeurt er met de nalatenschap als één van de ouders komt te overlijden?

Het regelen van een erfenis bij een samengesteld gezin ligt altijd erg gevoelig. Het is niet eenvoudig om zo'n erfenis te regelen. De kinderen hebben moeten wennen aan de situatie dat ze hun eigen ouder moeten 'delen' met de nieuwe partner. Die gevoeligheid is goed te begrijpen. Daarom is het belangrijk dat de ouder die een nieuwe liefde heeft gevonden na een echtscheiding of een overlijden van zijn/haar partner de erfenis, dan wel de nalatenschap goed regelt.

Het begint bij het opmaken van een samenlevingscontract of huwelijkse voorwaarden (of partnerschapsvoorwaarden), met daaraan gekoppeld een testament. Zonder testament kan de situatie zich voordoen dat de kinderen van de overleden ouder een deel van de erfenis aan zich voorbij zien gaan naar de stiefouder. De huidige wet voorziet in bescherming van de langstlevende (stief)ouder. Kinderen kunnen hun deel pas opeisen nadat ook de langstlevende (stief)ouder is overleden.

Problemen

Hoe u het ook regelt, de mogelijke problemen moeten niet worden weggedrukt. Wat bijvoorbeeld als uw nieuwe partner na uw overlijden zijn/haar testament weer aanpast en alleen zijn/haar eigen kinderen tot erfgenaam benoemd? Wat als kinderen niet willen dat uw nieuwe partner de erfenis krijgt? Wat als stiefkinderen een groter deel van de erfenis willen hebben, enz.
Kortom, als u een nieuw gezin gaat vormen is het raadzaam om u goed te laten informeren bij de notaris over de nieuwe erfrechtelijke situatie.

Voor meer informatie neemt u contact op met notaris Steffie Michels of notaris Jennifer Fluitman, zij zijn als notarissen verbonden aan Westland Partners Notarissen en Advocaten.
Telefoon: 0174-637500 of info@westlandpartners.nl.

Terug naar overzicht