Spaargeld duurder in 2017?

donderdag 10 november 2016

Vanaf 1 januari 2017 verandert de vermogensrendementsheffing ofwel de box 3-belasting.

Tot 2017 was de vermogensrendementsheffing voor iedereen gelijk. Er gold een belastingvrije voet van € 24.437,00 per persoon. De Belastingdienst stelde dat een rendement van 4% op het vermogen haalbaar zou zijn. Dit zogenoemde forfaitaire rendement werd belast met 30%. Dit betekende effectief dat iedereen 30% x 4% = 1,2% box 3-belasting betaalde over zijn belastbare vermogen.

Vanaf 2017 gaat de belastingvrije voet omhoog naar € 25.000,- per fiscale partner en het percentage van het forfait wordt variabel. Dat is gunstig voor kleinere spaarders en beleggers, maar degenen met meer vermogen gaan juist meer betalen. Dit komt doordat de vermogens voortaan worden ingedeeld in verschillende categorieën. 

Drie categorieën
Vanaf 2017 zijn er drie vermogenscategorieën: een belastbaar vermogen tot € 75.000,-, een belastbaar vermogen tussen € 75.000,- en € 975.000,- en een belastbaar vermogen van meer dan € 975.000,-. Elke categorie heeft een eigen forfaitair rendement, waarin rekening is gehouden met een verdeling tussen spaargeld en beleggingen. Het forfaitair rendement wordt elk jaar opnieuw vastgesteld.

Voor de eerste categorie rekent de fiscus met een verhouding 67% voor sparen 33% voor beleggen. Voor de tweede categorie is die verhouding 21% voor sparen en 79% voor beleggen en voor de derde categorie 100% beleggen. Omdat beleggen gemiddeld meer oplevert dan sparen, geldt een steeds hoger forfaitair rendement voor de categorieën. Voor 2017 is dit vastgesteld op respectievelijk 2,9%, 4,7% en 5,5%.

Wat betekent dit in de praktijk?
Fiscale partners met een box 3-vermogen kleiner dan € 477.000,- zijn voordeliger af met de toekomstige systematiek. Voor alleenstaanden geldt dit bij een box 3-vermogen tot € 239.000.

Wie meer vermogen heeft, zal in de nieuwe situatie dus slechter af zijn.

Belasting verlagen
Het is mogelijk om de vermogensbelasting te verlagen. Hierbij kan men denken aan het aflossen van een hypotheek, maar ook aan het doen van een schenking op papier.

Bij het doen van een schenking op papier creëert u (middels een notariële akte) een schuld in uw vermogen doordat u een schenking doet, maar deze nog niet direct uitkeert. Het bedrag dat op papier wordt geschonken mag als schuld worden opgegeven in het box 3-vermogen. Wel dient er ieder jaar daadwerkelijk 6% rente te worden uitgekeerd aan degene die de schenking op papier heeft ontvangen.

Tevens is het mogelijk om eventueel erfbelasting te besparen door een afvullegaat in de testamenten op te nemen.

Of deze maatregelen voor u voordeel bieden, hangt af van uw situatie. Het is verstandig om hierover de notaris en boekhouder/accountant te raadplegen.

Terug naar overzicht