Te lage rente op uw spaargeld? Wat kunt u nog doen voor eind 2015?

dinsdag 27 oktober 2015

Door de huidige rentestand is de heffing van het spaargeld in Box 3 voor velen een doorn in het oog. Box 3 gaat uit van een fictief rendement van 4%: dit rendement wordt al jaren niet meer gehaald. De plannen voor wijziging van die heffing biedt voor 2015 geen oplossing.

Voor spaarders met een groot vermogen zijn er de volgende mogelijkheden:

 • Sparen in een spaargeld BV

  Tot een belaste winst van € 200.000,00 betaalt de BV 20% procent vennootschapsbelasting. Op termijn wordt 25% (Box 2) inkomsten belasting betaald.
  De BV heeft overigens wel jaarlijks de verplichting haar jaarstukken te publiceren bij het handelsregister.

 • Fonds voor gemene rekening (FGR)
  Voor een FGR geldt dat er ten minste 2 deelnemers zijn. Dit kan u zelf zijn met een kind, een partner of zelfs een BV of een stichting.
  Daarnaast moet er sprake zijn van een “open fonds”: toetreding van derden tot het fonds moet mogelijk zijn zonder voorafgaande toestemming van de deelnemers.
  Fiscaal wordt een FGR behandeld als een BV. Het FGR is overigens niet publicatieplichtig. 

 • Vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI)
  Een VBI is een NV of FGR en dient ten minste 2 aandeelhouders/deelnemers te hebben. Onder voorwaarden blijft de heffing van vennootschapsbelasting over het rendement achterwege en kan de belastingdruk zelfs beperkt worden tot 25% inkomstenbelasting.
  Is de VBI een NV dan is er een verplichting tot publicatie van de jaarstukken. 

Aangezien de peildatum voor Box 3 vermogen 1 januari 2016 is, is het aan te raden voor 31 december 2015 actie te ondernemen.

Neem nu contact op met notaris Sawitrie Kanhai van Westland Partners Notarissen. Samen met u en uw (fiscale) adviseur vinden we de juiste oplossing!

estate planning

Deel via

estate planning

Columns van Mr. S. (Sawitrie) Kanhai

Terug naar overzicht