Vakantie voorbij, huwelijk ook?

donderdag 8 september 2016

In de familiepraktijk valt op dat na de zomervakantie veel meer mensen willen scheiden dan in de rest van het jaar. Vakanties kunnen emotioneel zwaar zijn, en kunnen veel stress tussen partners met zich brengen, vooral als de relatie al wat barstjes vertoont. Ook na de kerstvakantie zien wij een scheidingspiek. Mensen gebruiken de kerstvakantie en de periode erna vaak voor het uitzoeken van financiële en wettelijke zaken. Verder gebruiken mensen de zomer- en de kerstvakantie ook wel om de sleur te doorbreken of om uit een negatieve spiraal te komen.

Uit de statistieken blijkt dat één op de drie huwelijken vroeg of laat strandt. Scheidingen zijn ingrijpend voor het leven van scheidende partners. En wat te denken van de gevolgen voor hun kinderen? Jaarlijks raken zo’n 70.000 kinderen bij een scheiding van hun ouders betrokken. Zo’n 20% van de scheidingen verloopt problematisch, met vaak schrijnende gevolgen voor een groot aantal kinderen. Veel kinderen in een scheidingssituatie presteren minder goed op school, krijgen psychische problemen en raken in de knel. Het grote aantal scheidingen zorgt daarnaast voor enorme maatschappelijke gevolgen. Denk aan de extra woonruimte die nodig is om gescheiden gezinnen opnieuw te huisvesten. Denk ook aan het gezinsinkomen dat ineens over twee huishoudens verdeeld moet worden. Daardoor moet er vaak noodgedwongen een extra beroep worden gedaan op  de overheid om bij te springen met bijstand, kindgebonden budget en andere financiële voorzieningen. En die gelden moeten wij met ons allen bij elkaar brengen.

In 2010 is in Nederland in verband met het enorme aantal scheidingen en de gevolgen daarvan een speciale dag in het leven geroepen: de “Dag van de Scheiding”. Daarmee wordt landelijk aandacht gevraagd voor het belang van deskundige begeleiding bij scheidingen. De tweede vrijdag van de maand is inmiddels tot “Dag van de Scheiding” uitgeroepen, en dit jaar is dat op vrijdag 9 september. Het uiteindelijke doel is om het proces rondom scheidingen te verbeteren, zodat (ex-)partners zorgvuldig en respectvol uit elkaar gaan. Het spreekt voor zich dat dit voor de (ex-)partners prettiger en beter is dan een vechtscheiding. Daarnaast verwerken kinderen een scheiding beter en sneller wanneer hun ouders het scheidingstraject zorgvuldig en met respect voor elkaar doorlopen, met het oog op de belangen van hun kinderen en een verantwoorde financiële afwikkeling. Op die manier kunnen zowel de (ex-)partners als de kinderen, zelfs na zo’n ingrijpende gebeurtenis als een scheiding, zo snel mogelijk verder met hun leven, en kunnen zij zelfs weer van hun vakanties gaan genieten.

Er zijn verschillende manieren om op een zorgvuldige en respectvolle manier te scheiden. Graag vertellen wij u daar meer over.

Terug naar overzicht