Wet hervorming kindregelingen

woensdag 26 november 2014

Is de hoogte van de kinderalimentatie nog wel up-to-date?

De Wet hervorming kindregelingen heeft tot de nodige wijzigingen geleid. Bij kindregelingen kunt u denken aan regelingen die ouders financieel ondersteunen. De bestaande regelingen zijn teruggebracht van elf naar vier, te weten: de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de inkomensafhankelijke combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag.

Sinds 1 januari 2015 zijn een aantal kindregelingen, waaronder de aftrek van uitgaven levensonderhoud kinderen (fiscale aftrek) en de alleenstaande ouderkorting,  verdwenen. Het wegvallen van deze regelingen wordt gecompenseerd door verhoging van andere regelingen, waaronder het kindgebonden budget. Duidelijk is dat voornoemde regelingen een wijziging teweeg kunnen brengen in uw financiële situatie of die van uw ex-partner. 

Kinderalimentatie

Het wegvallen van fiscaal voordeel kan invloed hebben op de hoogte van uw draagkracht. De invoering van een ‘alleenstaande-ouderkop’ bovenop het te ontvangen kindgebonden budget kan ertoe leiden dat de (nog door de ouders aan te vullen) behoefte van de kinderen lager wordt. U begrijpt dat deze wijzigingen teweegbrengen dat het huidige bedrag aan kinderalimentatie mogelijk niet meer in overeenstemming is met de nieuwe regelgeving. Dit kan aanleiding geven tot een herbeoordeling van de eerder overeengekomen of vastgestelde bijdrage in de kosten van de kinderen en zo nodig resulteren in een wijziging van de kinderalimentatie. Dit kan in overleg met uw ex- partner dan wel door een verzoek tot wijziging van de kinderalimentatie in te dienen bij de rechtbank.

Of de wetswijziging voor u daadwerkelijk tot een wijziging van de bijdrage in de kosten van de kinderen leidt, kan alleen worden beoordeeld aan de hand van uw huidige inkomen en zal dan ook per geval verschillen.

Wilt u weten welke gevolgen de Wet hervorming kindregelingen heeft in uw situatie? Neem dan contact op met een van onze familierechtspecialisten. U kunt bellen naar 0174 637 597 of mailen naar advocatuur@westlandpartners.nl

Terug naar overzicht