Hypotheek op een nieuwbouw woning

Hypotheek op een nieuwbouw woning

Overzicht van in de offerte inbegrepen werkzaamheden

  • Het verzamelen en beoordelen van noodzakelijke gegevens in diverse registers (GBA, kadaster, VIS, curateleregister, insolventieregister) en controle van persoonlijke omstandigheden van partijen (burgerlijke staat, huwelijksgoederen-of partnerschapsregime, handelingsbekwaamheid). Gebruikelijk is de situatie waarin zich in de burgerlijke staat van partijen geen bijzonderheden voordoen.
  • Het opstellen van de hypotheekakte met één onderpand en het ontwerp zo tijdig als mogelijk toezenden aan de opdrachtgever en - indien vereist - aan de hypotheekhouder. Voor de hypotheekakte is het gebruikelijk dat de geldgever een financiële instelling is.
  • De nota van afrekening opstellen nadat alle noodzakelijke financiële gegevens zijn verzameld.
  • Herhaling controle in diverse registers zoals GBA, kadaster, curateleregister en insolventieregister en dergelijke voorafgaand aan het passeren.
  • Controle op ontvangst van de hypotheekgelden.
  • Het passeren van de akte op het kantoor van Westland Partners.
  • Het inschrijven van de akte in het kadaster, waardoor de hypotheek rechtsgeldig wordt gevestigd.
  • Voor de derde maal controle in het kadaster, het curateleregister en insolventieregister.
  • Uitbetalen van de gelden overeenkomstig de afrekening.

Tarieven voor niet in de offerte inbegrepen werkzaamheden

Toestemming eerdere hypotheekhouder
(bij overbruggingshypotheek):
€ 90,75
Vestiging overbruggingshypotheek per object: € 151,25
Opmaken toestemmingsverklaring: € 90,75
Opmaken notariële volmacht: € 302,50
Aanpassen stukken wegens wijziging passeerdatum: € 90,75
Meerwerk 1e en 2e hypotheek in dezelfde akte: € 36,30
Meer dan twee percelen? Extra kosten per perceel:  € 24,20
Wettelijk onderzoek herkomst (eigen) middelen > € 10.000,00: € 90,75
Overige niet inbegrepen werkzaamheden: o.b.v. uurtarief

Indien de hypotheekakte (op dezelfde dag als de leveringsakte) bij een ander notariskantoor passeert, wordt voor de extra werkzaamheden, waaronder eventueel begrepen een onderhandse volmacht, een bedrag ad € 181,50 incl. 21% btw berekend.

Voormelde bedragen zijn exclusief kosten bij derden en inclusief btw.

Deel via