Notariskosten voor de oprichting van een besloten vennootschap met gewone aandelen en volstorting in contanten

Notariskosten voor de oprichting van een besloten vennootschap met gewone aandelen en volstorting in contanten

Overzicht van de in de offerte inbegrepen werkzaamheden

 • Naleving van de WID en Wwft;
 • Het controleren van de identiteit en nationaliteit van de partijen. Voor natuurlijke personen: controle identiteitsbewijs; controle in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA), het raadplegen van de Verificatie Identificatiebewijzen (VIS) en het insolventieregister. Voor rechtspersonen: controle identiteitsbewijs van de bevoegde vertegenwoordiger(s), controle in het handelsregister en raadplegen van het faillissementsregister;
 • Het controleren van persoonlijke omstandigheden van partijen (natuurlijke personen), zoals burgerlijke staat, huwelijksgoederen- of partner-schapsregime, handelingsbekwaamheid, via het faillissements-, curatele-, bewind-, gezags-, huwelijksgoederenregister en/of handelsregister;
 • Het voeren van één of meer telefonische besprekingen, het lezen en documenteren van inkomende correspondentie, het opstellen, verzenden en documenteren van alle noodzakelijke brieven, e-mails en dergelijke;
 • het opstellen van een concept van de akte(n) en het aanbrengen van wijzigingen en/of aanvullingen daarin;
 • het opstellen van maximaal drie volmachten;
 • het verzamelen en beoordelen van alle documentatie;
 • Herhaling controle in diverse registers zoals GBA, curateleregister en insolventieregister en dergelijke voorafgaand aan het passeren;
 • het tijdig versturen van declaraties aan de partijen;
 • het tijdig maken van een afspraak voor ondertekening van de akte(n);
 • het bespreken en toelichten van de akte(n);
 • het passeren van de akte(n);
 • het opmaken en toezenden van digitale afschrift(en) van de akte(n);
 • het verzorgen van het inschrijven in of het wijzigen van de inschrijving in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel;
 • voor de derde maal controle in diverse registers, zoals GBA, curateleregister en insolventieregister en dergelijke na het passeren;
 • het opmaken van bekrachtigingsnotulen voor het bestuur en de algemene vergadering waarin de rechtshandelingen die verricht zijn voor de oprichting worden bekrachtigd;
 • het opmaken van benodigde notulen; en
 • het opmaken van het register van aandeelhoudershouders.

Tarieven voor niet in de offerte inbegrepen werkzaamheden

 

Kosten onderzoek GBA/VIS/Insolventieregister

€ 17,50

Kamer van Koophandel:

€ 30,00

Nieuwe inschrijving in het handelsregister:

€ 50,00

Wettelijke bijdrage aan het notariaat (per 1 augustus 2018):

€ 8,22

Opstellen onderhandse  akte van volmacht:

€ 50,00

Extra werkzaamheden i.v.m. spoedbehandeling van een dossier:

o.b.v. uurtarief

Overige niet inbegrepen werkzaamheden:

o.b.v. uurtarief

 

 

 

Eventuele tariefswijzigingen van derden worden doorberekend.

Deel via