Ga direct naar de inhoud.

Algemene Voorwaarden

Op alle opdrachten die aan Westand Partners worden verstrekt zijn algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage en worden op eerste verzoek toegezonden. De voorwaarden zijn ook te vinden op deze website. Klik daartoe op de hyperlink hieronder. De voorwaarden zijn beschikbaar in Word hetgeen betekent dat u over dat programma dient te beschikken.

Algemene voorwaarden Westland Partners (pdf 42 kb)

Deel deze pagina op: