Ga direct naar de inhoud.

MVO

Ondersteuning Hortivalley.nl

Als sponsor van de Stichting Greenport Food & Flower Xperience is Westland Partners automatisch partners van het virtuele platform van st. GFFX www.hortivalley.nl.

lees verder »


Rechtswinkel Westland opgericht

Stichting Rechtswinkel Westland is in maart 2015 opgericht door Westland Partners.
Rechtswinkel Westland is een initiatief van student Roel Valstar in samenwerking met Vitis Welzijn. 25 studenten en afgestudeerden gaan zich op vrijwillige basis voor de rechtswinkel inzetten. 

lees verder »


CO2-neutraal kantoorpand

Het kantoor van Westland Partners te Naaldwijk is naar eigen inzichten ontworpen en voor eigen rekening en risico gesticht. De opdracht die ten grondslag lag aan de realisatie van het kantoorpand, was dat dit pand CO2-neutraal moest zijn. Dit is natuurlijk gelukt door gebruik te maken van alle moderne technieken, zodat het kantoorpand bijvoorbeeld geen gasaansluiting heeft.


Partner van MVO Westland

Als één van de eerste partners van MVO Westland heeft Westland Partners het convenant met Patijnenburg getekend. MVO Westland heeft tot doel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven en te helpen bij het vinden van een baan.
www.mvowestland.nl


Groenonderhoud en Catering via Patijnenburg

Niet iedereen vindt gemakkelijk zijn of haar plek op de arbeidsmarkt. Patijnenburg ontwikkelt werkgelegenheid voor mensen met een arbeidsbeperking en langdurig werklozen. Om dit doel weer iets dichterbij te brengen, heeft  Westland Partners haar groenonderhoud en catering ondergebracht bij Patijnenburg.
www.patijnenburg.nl


Kennisoverdracht

Westland Partners werkt actief aan kennisoverdracht door het geven van lezingen, het verzorgen van inleidingen en seminars. Voorbeelden hiervan zijn de seminars die gegeven zijn aan makelaars, accountants en HRM-medewerkers, lezingen voor afdelingen/locaties van Philadelphia, s-Heeren Loo, Het Alzheimercafé, De zonnebloem en vele serviceclubs.   


Westland Partners steunt maatschappelijke initiatieven

Veel maatschappelijke initiatieven worden mede door Westland Partners mogelijk gemaakt. De oprichting van vele stichtingen wordt door Westland Partners zonder geldelijke tegenprestatie mogelijk gemaakt. Uit overtuiging dat zo maatschappelijke initiatieven mogelijk worden en verankerd raken met hun omgeving.

lees verder »


Stageplaatsen voor MBO, HBO en WO

De jeugd heeft de toekomst. En een goede opleiding hoort daarbij. Westland Partners draagt haar steentje bij door zeer regelmatig stageplaatsen beschikbaar te stellen voor scholieren op het MBO en studenten op HBO en WO.


Kantoorfietsen & elektrische scooter

Om het personeel in de gelegenheid te stellen om op een milieubewuste wijze zich in het verkeer te kunnen bewegen, zijn kantoorfietsen en een elektrische scooter voor hen beschikbaar gesteld. 


Ladies’ Circle Westland

Ladies’ Circle Westland is een serviceclub van vrouwen tot 45 jaar. De leden wonen of werken in het Westland en zijn nauw betrokken met de streek en lokale activiteiten. Het spreekt dan ook voor zich dat Westland Partners zich goed voelt bij deze dames en hen graag steunt: vanaf de oprichting maar ook bij de vele serviceactiviteiten van hen.
www.ladiescirclewestland.nl


Pagina nummers