Ga direct naar de inhoud.

Belastingvrij geld uit uw B.V.?

Het verplichte minimumkapitaal onder de huidige wetgeving bedraagt € 0,01. Dit betekent dat u maximaal € 17.999,99 belastingvrij uit uw vennootschap kan laten terugbetalen. Let u bij het verminderen van uw kapitaal wel dat de vennootschap bijvoorbeeld aan haar pensioenverplichtingen kan voldoen.

De procedure

In tegenstelling tot de oude wetgeving dient onder de nieuwe Flex-wetgeving geen advertentie meer geplaatst te worden en is de verzetstermijn (twee maanden) komen te vervallen. In de praktijk betekent dit dat de procedure tot kapitaalvermindering sneller en goedkoper is dan voorheen.

Tegenover de versnelling van de procedure staat een verzwaring: een vermindering van het kapitaal is slechts mogelijk nadat het bestuur een zogenoemde ´uitkeringstest´ heeft gedaan. Middels deze test dient het bestuur te bepalen of de gewenste uitkering aan de aandeelhouder wel mogelijk is. Blijkt na ongeveer een jaar dat een bestuurder wist of behoorde te weten dat een uitkering niet mogelijk was, dan kan hij aansprakelijk worden gesteld voor de schade die daardoor is ontstaan. Ook de aandeelhouder kan onder omstandigheden worden verplicht de ontvangen uitkering terug te betalen aan de vennootschap.

Om belastingheffing te voorkomen dient de terugbetaling plaats te vinden, nadat de akte van statutenwijziging van de vennootschap is verleden.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met onze (kandidaat)notarissen van de sectie ondernemingsrecht (tel: 0174 637 500).

« terug

Deel deze pagina op: