Ga direct naar de inhoud.

Woning met bestemming Agrarisch - Glastuinbouw wijzigen naar Wonen makkelijker

Woning met bestemming Agrarisch – Glastuinbouw wijzigen naar Wonen makkelijker

Gemeente Westland wil het voor haar burgers die een woning hebben met bestemming agrarisch – glastuinbouw, makkelijker maken om deze te wijzigen naar bestemming wonen. Hiervoor heeft de gemeente in samenwerking met notariskantoor Westland Partners een koopoptie ontworpen.

De bestemmingswijziging heeft betrekking op de omzetting en/of uitplaatsing van agrarische bedrijfswoningen die hun functie ten behoeve van de glastuinbouw hebben verloren. Voor veel eigenaren van agrarische bedrijfswoningen is het niet altijd (direct) mogelijk om te kunnen voldoen aan alle voorwaarden voor bestemmingswijziging. Om de modernisering van de glastuinbouw in Westland te bevorderen, wordt hier met de koopoptie mogelijk een oplossing voor geboden.

Wijziging bestemming

Gemeente Westland biedt sinds enkele jaren de mogelijkheid om een agrarische bedrijfswoning, die door herstructurering niet meer noodzakelijk is voor het nieuwe glastuinbouwbedrijf, te wijzigen naar een burgerwoning. In de bestemmingsplannen voor het glastuinbouwgebied is daarvoor een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Een van de voorwaarden om deze wijzigingsbevoegdheid te kunnen toepassen is dat de agrarische gronden verkocht moeten zijn ten behoeve van de glastuinbouw. In de huidige economische tijd blijkt het vaak niet mogelijk om de (resterende) gronden te verkopen. Medewerking om de bestemming te wijzigen, moet dan helaas worden geweigerd.

Koopoptie

De koopoptie is een privaatrechtelijke overeenkomst tussen de gemeente en de eigenaar van de agrarische bedrijfswoning met omliggende gronden, waarbij de eigenaar een ‘recht van koop’ aan gemeente verschaft voor die gronden die eigenlijk verkocht hadden moeten zijn ten behoeve van de glastuinbouw. Zodra deze gronden benodigd zijn voor de glastuinbouw, dient een kandidaat- koper zich te melden bij de gemeente. De gronden zijn dan direct, zonder verdere belemmeringen, voor een agrarische prijs beschikbaar. De gemeente draagt bij de koopoptie constructie geen kosten en risico’s. De koopoptie biedt bovendien de mogelijkheid om strijdige bewoning van een agrarische bedrijfswoning bij bedrijfsbeëindiging te voorkomen en om woningen makkelijker uit te plaatsen naar een geschikte locatie.

Voordelen koopoptie

Steeds vaker kan een eigenaar van een agrarische bedrijfswoningen niet aan alle voorwaarden voor bestemmingswijziging voldoen, waardoor een impasse ontstaat. Deze impasse heeft negatieve gevolgen voor de ontwikkeling van de glastuinbouw. Door deze koopoptie wordt de eigenaar alsnog de mogelijkheid geboden de gewenste bestemmingswijziging te verkrijgen. Door in de koopoptie van de gemeente een verplichte verkoop aan een derde op te nemen van de in bezit blijvende gronden, via de gemeente en voor een ‘agrarische prijs’, blijft de grond ‘beschikbaar’ voor de glastuinbouw.. Zodoende wordt de mogelijkheid om obstakels uit het duurzaam glastuinbouwgebied te verwijderen vereenvoudigd en wordt (toekomstige) modernisering van glastuinbouwbedrijven makkelijker.

Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met notaris Arjan Verrijp via 0174-637500.

Voor meer informatie:
-     Gemeente Westland
-     Het Bedrijven- en Omgevingscontactcemtrum van Gemeente Westland

« terug

Deel deze pagina op: