Ga direct naar de inhoud.

Bijeenkomsten Rotary Wateringen in het monumentale pand van Westland Partners te Wateringen

Rotary Wateringen houdt haar bijeenkomsten op een bijzondere locatie: het voormalige raadhuis van de gemeente Wateringen aan het Plein 13 H te Wateringen.

Het voormalige raadhuis is aangewezen als Rijksmonument (inclusief de hiervoor aangegeven kunstvoorwerpen en het meubilair).

Het voormalige raadhuis is eigendom van Arjan Verrijp (lid Rotary Wateringen), notaris te Wateringen, en Joost Moree, voormalig notaris te Wateringen, thans in gebruik als notariskantoor van Westland Partners Notarissen en is tevens aangewezen als een van de bijzondere trouwlocaties van de gemeente Westland.

Het raadhuis, ontworpen door de architect A.J. Kropholler (1882-1973), werd op 15 november 1938 geopend. Op 14 mei 1938 is tijdens de bouw een gedenksteen bij de ingang aangebracht. De dochter van de burgemeester, Jenny Verhoeven, verrichtte de officiële handeling. Op deze gedenksteen staan de namen van de burgemeester, de wethouders, de leden van de raad, de waarnemend gemeentesecretaris en de architect.

Direct nadat de beslissing om een nieuw gemeentehuis te bouwen gevallen was, gingen er stemmen op om cadeaus aan te bieden ter gelegenheid van de opening. In dit verband werd opgericht het "Comite tot het verleenen van bemiddeling bij het aanbieden van geschenken ter gelegenheid van de opening van het nieuwe Raadhuis te Wateringen".

Het college van B&W gaf de hanglamp in de raadzaal. Kropholler heeft de lamp ontworpen, de firma Janssen in Rotterdam heeft de lamp gemaakt.
De lamp in het trappenhuis werd geschonken door de R.K. Jeugd- en Standsorganisaties en de buitenlamp (die binnenkort wordt gerestaureerd) werd geschonken door de bedrijfsleider en het personeel van het Gemeentelijk Elektrisch Bedrijf.

De leden van de gemeenteraad boden vijf gebrandschilderde ramen aan. Drie stellen de tekens van de dierenriem voor en twee de vier seizoenen. De zuster van de architect (Jo Kropholler) ontwierp de ramen. Opvallend is dat deze ramen ook zijn aangebracht in het raadhuis van Leidschendam. De gebruikte voorstellingen wijzen op het verloop van de tijd waarin de fundamenten voor een wijs beleid zijn gelegen.
Het dagblad "De Residentie" schonk de bank die in de nis van de hal te vinden is.

Van de geldelijke bijdragen werden verder ondermeer aangeschaft lampen in de hal en de raadzaal en een kapstok. Op 16 november 1938, een dag na de opening, werden de geschenken officieel aan het gemeentebestuur overgedragen.

De rest van de geldelijke bijdragen werd bestemd voor de aanschaf van een muurschildering in de voormalige trouwzaal. Deze muurschildering van de hand van Dirk Nijland (1881-1955) is op 2 maart 1939 aangeboden. De muurschildering stelt een rots voor in een woelige zee en met een donkere wolkenlucht op de achtergrond. Boven deze rots vliegen twee vogels die bezig zijn op de rots hun nest te bouwen. Dit is een symbolische voorstelling van het huwelijk. Om meer dimensie aan het kunstwerk te geven, heeft de schilder op de hoeken de vier elementen aarde, lucht, vuur en water aangebracht in de vorm van een wereldbol, een wolk, een zon en een golf. Bovenaan staat de ster uit het gemeentewapen. Deze muurschildering is grotendeels weer zichtbaar gemaakt. 

In het raadhuis zijn verder een aantal versieringen aangebracht.

 • Boven de bank in de hal is een anker aangebracht. Het anker is het christelijk symbool voor hoop.
 • De ingang van de voormalige raadzaal is versierd met Westlandse druiventrossen en twee handen die elkaar een ferme handdruk geven.
 • In het trappenhuis staan op de muren twee Latijnse spreuken te lezen:
  - "Concordia res parvae crescunt" (Door eendracht groeien kleine zaken, ofwel Eendracht maakt macht); deze spreuk wordt vergezeld door de Hollandse Leeuw met een pijlenbundel in zijn klauw. De pijlenbundel, die ook in het Nederlandse wapen terug is te vinden, is de voorstelling van de zeven provincies die in de zeventiende eeuw de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden voorstelt; en
  - "Vigilate Deo confidentes" (Waakt, op God vertrouwend).
 • Kropholler heeft in de hal voor de raadzaal (eerste verdieping) een haan aangebracht. De haan is het symbool van de waakzaamheid.
 • Boven de deur van de raadzaal staan de woorden "Salus publica/supreme lex esto", wat betekent "Het algemeen welzijn/zij de hoogste wet". Dit is waarschijnlijk een aansporing voor de raadsleden om altijd het belang van de bevolking voor te laten gaan bij de beslissingen die zij nemen. Deze spreuk gaat vergezeld van een roos, die het vertrouwen uitdrukt.
 • In de raadzaal zijn aan de muur boven de ingang de wapens van Wateringen en Zuid-Holland te vinden in de originele kleuren.
 • Boven de publieke tribune staan de woorden "Virtus Concordia Fides (Deugd Eendracht Trouw). Ook deze woorden zijn in eerste instantie bestemd voor de raadsleden. Deze drie eigenschappen zijn nodig om goede beslissingen te nemen.
 • Op het bordes van het raadhuis staan twee leeuwen. Dit zijn de leeuwen die het Nederlandse wapen vasthouden. De leeuwen zijn gemaakt door Johan C. Altorf (1876-1955).
 • In de raadzaal is een tegelplateau aangebracht met het portret van Koningin Wilhelmina. Het tegelplateau is gebakken naar een ontwerp van de kunstschilder Raoul Martinez (1876-1974) door de steenfabriek Ouderzorg in Leiderdorp.
 • Het meubilair in de raadzaal (ook nu nog grotendeels aanwezig) is destijds ontworpen door de binnenhuisarchitect Cornelis van der Sluys (1881-1944).

« terug

Deel deze pagina op: