Ga direct naar de inhoud.

Het belang van een notarieel levenstestament bevestigd!

Kantonrechter weigert onderbewindstelling vanwege notarieel levenstestament.

Onderstaande casus maakt snel het belang van een notarieel levenstestament duidelijk.

De heer X heeft in 2013 bij notariële akte een levenstestament opgesteld waarbij hij zijn twee dochters, ieder afzonderlijk, heeft gemachtigd om namens hem alle beslissingen te kunnen nemen op zakelijk en medisch gebied.
Thans hebben twee zonen van de heer X de kantonrechter verzocht een bewind in te stellen over het vermogen van de heer X, en hen te benoemen tot bewindvoerders.

De kantonrechter heeft het verzoek afgewezen.

Gezien de verklaring van de betreffende notaris heeft de kantonrechter geen reden om te twijfelen aan de wilsbekwaamheid van de heer X ten tijde van het opstellen van het levenstestament. De notaris heeft het volgende verklaard:
“Voor de wilsbekwaamheid van de heer X ten tijde van de besprekingen over en ondertekening van deze volmacht, sta ik als notaris in. Naast mijn eigen waarnemingen heb ik in mijn dossier ook een gelijkluidende verklaring van een onafhankelijke geriater die de heer X kort daarvoor heeft gezien. Ik heb de heer ook […] uitgebreid gesproken in het verzorgingstehuis waar hij woont.”

Voldoende aannemelijk is geworden dat de heer X thans als gevolg van zijn lichamelijke en geestelijke toestand niet in staat is ten volle zijn vermogensrechtelijke belangen waar te nemen. De heer X heeft een volledige volmacht gegeven aan zijn dochters. Gelet op deze volmacht is er in beginsel geen reden om bewind uit te spreken.
Er zijn omstandigheden denkbaar waaronder het, ondanks een volledige volmacht, wel aangewezen is om bewind uit te spreken. Van zulke omstandigheden is niet gebleken. Dat de onderlinge verhoudingen tussen de kinderen van de heer X zijn verstoord, acht de kantonrechter onvoldoende grond om een bewind in te stellen.
Rb. Oost-Brabant 16 maart 2015, nr 3276506 BM VERZ 14-1855 (RBOBR:2015:1548)

Wilt u meer informatie over het levenstestament of bent u benieuwd of het in uw geval verstandig is om een levenstestament te laten opstellen? Neem dan vrijblijvend contact op met notaris Steffie Michels of notaris Jennifer Fluitman via 0174-637500. 

Westland Partners, uw vertrouwd partner in erfrecht.

« terug

Deel deze pagina op: