Ga direct naar de inhoud.

Huiskamergesprekken zijn doorslaand succes

Interview door het blad Gezond Zijn/Beter Worden (GZBW)

Ze zijn in korte tijd een heel stuk wijzer geworden. De vijf stellen die zich hebben ingeschreven voor één van de vele huiskamergesprekken bij Westland Partners. Ook in 2019 zullen er weer een aantal sessies met uiteenlopende onderwerpen georganiseerd worden.

Steffie Michels, notaris bij Westland Partners, vertelt enthousiast over het grote aantal succesvolle huiskamergesprekken die de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden. “De aanleiding om deze gratis bijeenkomsten in ‘petit comité’  te organiseren was en is het feit dat men graag meer te weten wil komen over een bepaald thema in een informele setting. Als voorbeeld noem ik dan de onderwerpen ‘het testament’, ‘het levenstestament’ en ‘vraag het de notaris’. Deze en andere thema’s zijn van tevoren bekend gemaakt waarna men zich kan inschrijven. Maximaal 10 personen worden voor zo’n sessie uitgenodigd. Eenmaal binnen staat men verbaasd dat ze dus inderdaad in een huiskamer terecht zijn gekomen; lekker informeel, inclusief staande schemerlamp, gemakkelijke bank, wat planten, kortom, het beeld van een doorsnee living. Het beeld roept een beetje herinneringen op aan de tv-serie ‘Friends’. In het begin is het voor de stellen even wennen omdat je toch vreemden voor elkaar bent. Maar met koffie en wat lekkers er bij is de gewenste sfeer snel bereikt”, aldus Steffie, die een vergelijking trekt met ‘naar een verjaardag’ gaan. “Je weet niet hoe zo’n avond zal verlopen en raakt soms aan de praat met iemand waarvan je het achteraf leuk vindt om hem of haar gesproken te hebben. Onze ervaring leert dat men binnen een kleine groep veel meer durft te delen, te vertellen of te vragen. En als je denkt dat een bepaalde doelgroep zal reageren, bijvoorbeeld bij het onderwerp ‘samenlevingscontract’, dan zie je tussen de aanmeldingen van jonge stellen ook de inschrijving van senioren die hebben besloten om op latere leeftijd samen te gaan wonen. Dat maakt de samenstelling van de groep en de dynamiek die er vanuit gaat uniek”.   

Overbodige kosten     

In het afgelopen jaar is het onderwerp ‘nalatenschap’ bij Westland Partners veelvuldig ter sprake gekomen en behandeld. Ook in 2019 kan er niet genoeg benadrukt worden dat er onvoldoende geregeld is. Steffie: “Vaak is men in de veronderstelling dat een oud testament dat jaren geleden is opgesteld, nog steeds actueel is. Terwijl de huidige situatie heel anders is geworden en dus dringend aan een update toe is. Met name testamenten van vóór 2010 dienen gecontroleerd te worden. Neem het afvullegaat, vaak hebben we er in GZBW over geschreven: langstlevenden worden vaak met erfbelasting geconfronteerd over het deel dat zij erven. Echter, met het opstellen van een goed testament kan men veel belasting besparen. Voor alleenstaanden is het ook belangrijk om te kijken wie de erfgenaam wordt. Een goed doel betaalt meestal geen belasting. Bij het opstellen van een levenstestament (bij wilsonbekwaamheid) maken we nog wel eens mee dat men te laat is. We worden dan ingeschakeld op het moment dat partner of familielid niet meer kan beslissen en dus ook niet meer kan tekenen. Om dat te voorkomen is het vroegtijdig inschakelen van een van onze notarissen noodzakelijk”, benadrukt Steffie.   

Financieel misbruik

Steffie onderstreept ook de rol van de notaris, daar waar het gaat om sociale betrokkenheid. “Wij zijn met Westland Partners aangesloten bij Lokale Alliantie Westland. Professionals uit verschillende organisaties die zich hebben verenigd om het voorkomen van financieel misbruik van ouderen in Westland op de kaart te zetten. Deze alliantie is gevormd door mensen uit de zorg, de gemeente, GGD en zakelijke dienstverleners zoals de bank, de bewindvoerder en dus ook ons kantoor. Doel van de alliantie is het vergroten van de bewustwording en het delen van kennis over het onderwerp ‘voorkomen en bestrijden van financieel misbruik bij ouderen’. Door een solide keten van professionals in het leven te roepen, wordt bovendien een netwerk gemaakt waarbinnen de professionals elkaar - maar juist ook de senioren - kunnen bijstaan en helpen als bij iemand financieel misbruik wordt geconstateerd of vermoed. Het mooie is ook de preventieve kracht van de Lokale Alliantie Westland, want het voorkomen van financieel misbruik is altijd beter”. Ook op andere vlakken en bij andere onderwerpen worden de specialisten van Westland Partners benaderd: “Vaak krijgen we ook vragen die het juridisch vlak net raken. Dankzij het overzicht dat we van de privésituatie hebben, kunnen we ook gericht antwoord geven op vragen waar men totaal geen raad mee weet. Daarom is het een eer èn een genoegen om ook dit jaar weer een dergelijke rol te mogen spelen”.

« terug

Deel deze pagina op: