Ga direct naar de inhoud.

Nieuws

Deel deze pagina op:

Wet bescherming erfgenamen tegen schulden treedt in werking op 1 september 2016

In een koninklijk besluit is neergelegd dat de Wet bescherming erfgenamen tegen schulden op 1 september 2016 in werking zal gaan treden. Dit betekent dat erfgenamen die op die datum nog geen keuze hebben gemaakt over de aanvaarding van een reeds opengevallen nalatenschap, deze zuiver aanvaarden door gedragingen als zij beschikkingshandelingen verrichten die benadeling van nalatenschapsschuldeisers tot gevolg kunnen hebben (zie het nieuwe artikel 4:192 lid 1 BW). »


Sociaal Plan

Veel grote organisaties zoals Unilever, Shell, Rabobank, ABN Amro, Akzo Nobel hebben een uitvoerig sociaal plan dat vaak voor meerdere jaren met de bonden is afgesloten. In zo’n sociaal plan is vaak een vrijwillige vertrekregeling opgenomen op basis waarvan de werknemer wordt gestimuleerd om vrijwillig te vertrekken onder gunstige voorwaarden. Een vrijwillige vertrekregeling wordt ook wel los van een sociaal plan aangeboden. »


Rotary Tourrit voor ZZF groot succes!

De 8e Rotary Tourrit, georganiseerd door de Rotary clubs Wateringen en Maassluis/Maasland is zondag 26 juni gereden voor het goede doel. Dit jaar is dankzij de gulle giften van sponsors de totale opbrengst van de inschrijvingen voor het Zeldzame Ziekten Fonds. Westland Partners is trotse sponsor van dit evenement! »


2de Nieuwsflits Aardwarmte Project Vogelaer

De tweede nieuwsflits vanuit het Aardwarmte Project Vogelaer is verschenen. Hier leest u deze nieuwsflits. »


Inplannen van uw gratis kennismakingsgesprek met arbeidsrecht advocaten

Vul onderstaande gegevens in en wij laten u zo spoedig mogelijk weten of uw voorkeurstijdstip beschikbaar is. »


Betaling van kosten ten laste van nalatenschap leidde niet tot zuivere aanvaarding

In deze case wordt de rechtbank ingeschakeld om te bepalen of een nalatenschap zuiver aanvaard wordt door ten laste van de boedel een aantal kosten te betalen. »


Veranderingen in het erfrecht: Doe de KWF Testamentwijzer!

‘Regelmatig zie ik cliënten met een testament van voor 2010 bij wie het nieuwe erfrecht ongunstig uitpakt’, vertelt Jennifer Fluitman, notaris bij Westland Partners. ‘Ze moeten extra kosten maken om de nalatenschap af te wikkelen of moeten direct al erfbelasting betalen. Zelfs als het vermogen bijvoorbeeld ‘vastzit’ in het huis. Het blijft vervelend als mensen dit pas ontdekken in de zware tijd na iemands overlijden.’ »


Bedrijven op de bres voor dementerenden

Bedrijven op de bres voor dementerenden.
Onlangs verscheen in het Financieel Dagblad een artikel over dementie en de maatschappij. De maatschappij moet hulpbehoevenden helpen zodat ze langer thuis kunnen wonen luidt de titel. »


Belastingvoordeel bedrijfsopvolging in gevarenzone

De Hoge Raad zet staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën voor het blok. Het hoogste rechtscollege in belastingzaken heeft bevestigd dat familiebedrijven die serieus werk maken van de exploitatie van vastgoed, bij de overdracht van het bedrijf aan de volgende generatie minder belasting hoeven te betalen en uitstel kunnen krijgen van de belastingen die zij wel verschuldigd zijn. Dit in tegenstelling tot particulieren die beleggen in vastgoed. »


Trouwen in algehele gemeenschap van goederen straks niet meer standaard

Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat trouwen in 'beperkte' gemeenschap van goederen de nieuwe standaard moet worden. Een grote meerderheid van de Kamer stemde dinsdag in met het wetsvoorstel van D66, PvdA en VVD. »


Pagina nummers