Ga direct naar de inhoud.

Stamrecht BV

Kortom u heeft nog tot uiterlijk 31 december a.s. de tijd om een stamrecht B.V. op te richten. Hierbij dient u rekening te houden met het feit dat uw ontslagvergoeding voor 31 december a.s. op de rekening van uw stamrecht B.V. gestort dient te zijn. Het openen van een bankrekening kan enige tijd in beslag nemen. Aangezien er nog geen definitieve plannen zijn vastgesteld is het overgangsrecht nog niet bepaald en kan er nog niet met zekerheid worden gesteld wat het gevolg is indien uw ontslagvergoeding pas in 2014 zal worden gestort.

Indien u voor 31 december nog een stamrecht B.V. wilt oprichten, maak dan gebruik van ons speciale tarief! Voor slechts € 620,00 exclusief BTW* zullen de volgende werkzaamheden voor u worden verricht:

Werkzaamheden

  • het opstellen van de akte van oprichting;
  • inschrijving van de vennootschap in het handelsregister;
  • inschrijving van de bestuurder in het handelsregister;
  • het opmaken van het aandeelhoudersregister; en
  • het opstellen van bekrachtigingsnotulen.

Bij snelle aanlevering van de gevraagde gegevens is binnen drie dagen al een stamrecht B.V. voor u opgericht.

Voor meer informatie kunt u terecht bij onze specialisten van de sectie ondernemingsrecht op telefoonnummer 0174 - 637 500.

*Kosten inclusief BTW bedragen € 750,00

« terug

Deel deze pagina op: