Ga direct naar de inhoud.

U bent ondernemer en u raakt betrokken bij een echtscheiding. Wat gebeurt er met de opgepotte winst in de BV?

Als een ondernemer betrokken raakt bij een echtscheiding, wat zijn dan de gevolgen voor de opgepotte winst uit de BV? In onderstaande case doet het Hof Den Bosch uitspraak.

Tot het vermogen van de heer X behoren aandelen in een BV waarvan hij enig aandeelhouder is. In de van toepassing zijnde huwelijkse voorwaarden met periodiek verrekenbeding wegens gespaard inkomen is bepaald dat de winst die is opgepot in de BV niet hoeft te worden verrekend.

Het Hof komt evenwel aan de hand van het Haviltex-criterium (welke betekenis gaven partijen aan de tekst en wat mochten ze over en weer van elkaar verwachten) tot het oordeel dat ook de winst van de BV wordt beschouwd als netto-inkomen. Dit houdt dus in dat ook deze winst in de verrekening moet worden betrokken. Dit omdat de heer X als enig aandeelhouder bij machte was te bepalen dat de winst hem ten goede kwam.

Wel is het Hof van mening dat niet alle opgepotte winsten in de verrekening hoeven te worden betrokken, maar alleen die winsten die naar de normen in het maatschappelijk verkeer als redelijk kunnen worden beschouwd. Volgens het Hof gaat het hierbij om winsten (na belastingen) waarvan naar redelijke bedrijfseconomische maatstaven toevoeging aan de reserves of het gebruik voor het treffen van voorzieningen niet vereist is.
Hierbij moet de verrekenvordering als volgt worden berekend: er moet een breukgetal worden vastgesteld waarvan de teller bestaat uit de opgepotte winsten in de van toepassing zijnde verrekenperiode met uitzondering van de opgepotte winsten die nodig zijn om de continuïteit van de onderneming te waarborgen. De noemer van de breuk bestaat uit de opgepotte winsten vermeerderd met de waarde van de onderneming ten tijde van de huwelijkssluiting. De breuk moet vervolgens worden vermenigvuldigd met de waarde van de onderneming ten tijde van de peildatum.

Hof Den Bosch 26 maart 2015, nr F 200.142.928/01 (GHSHE:2015:1101)

Wilt u hier meer over weten? Maak dan een vrijblijvende afspraak met notaris Arjan Verrijp via 0174-637500.

« terug

Deel deze pagina op: