Ga direct naar de inhoud.

Volgens het Hof is ook overdrachtsbelasting verschuldigd over nabetalingsclausule

Een projectontwikkelaar heeft cultuurgrond verkregen voor een koopprijs van € 12 per m2. Over deze koopprijs is overdrachtsbelasting voldaan.

Overdrachtsbelasting wordt berekend over de koopprijs dan wel de waarde in het economisch verkeer en wel over het hoogste bedrag.

De inspecteur heeft een naheffingsaanslag in de overdrachtsbelasting opgelegd omdat in de koopovereenkomst een clausule is opgenomen dat X, bij een bestemmingswijziging van “agrarisch” in “wonen”, aan de verkoper een nabetaling doet van € 25 per m2.

Volgens het Hof bestaat de waarde in het economische verkeer óók uit de mogelijke nabetaling, welke kans op het moment van de levering zal moeten worden gewaardeerd.
Voor wat betreft die waardering wordt verwezen naar de hierna aangegeven uitspraak.

Dus óók als bedoelde bestemmingswijziging niet plaatsvindt is er toch méér overdrachtsbelasting verschuldigd dan over de basiskoopprijs van € 12 per m2.

Hof Den Bosch 20 maart 2015, nr 12/00810 (GHSHE:2015:979)

Wilt u meer informatie over dit onderwerp dan wel over andere onderwerpen op het gebied van het (complexere) vastgoed? Neem dan vrijblijvend contact op met notaris Arjan Verrijp of notaris Jos Kleijn via 0174-637500.

Deze notarissen zijn specialisten op gebied van het vastgoed. Zij zijn beiden lid van de vereniging Notariële Registergoed Specialisten (NRS) en notaris Arjan Verrijp is tevens lid van de Vereniging Vastgoed Juristen (VVJ).

« terug

Deel deze pagina op: