Notariële diensten voor Bewindvoering

Uw geldzaken in vertrouwde handen. Soms is iemand onvoldoende in staat om de eigen belangen goed te behartigen of om voor zichzelf te zorgen, bijvoorbeeld door een verstandelijke beperking of dementie. Dan kan het gewenst zijn dat de betrokkene tegen zichzelf wordt beschermd of tegen anderen die misbruik van de situatie willen maken.

Bekijk onze specialisten

Bewind Partners als de deskundige bewindvoerder

Indien iemand in uw omgeving bijvoorbeeld dementerend is, kan het al een grote belasting voor u zijn om de zorg op u te nemen. Om daarbij ook nog de financiën te beheren en de wettelijke taken van een bewindvoerder op u te nemen, leidt u alleen maar af van uw (mantel)zorgtaken. U kunt zich dan wenden tot onze dochteronderneming:  Bewind Partners. Bewind Partners kunt u tot bewindvoerder benoemen in de situatie dat een meerderjarige niet meer in staat is om zijn of haar bezittingen zelf te beheren. 

Bewind Partners als gevolmachtigde of de professionele toezichthouder 

Naast het benoemen van Bewind Partners als bewindvoerder is het mogelijk deze Bewind Partners te benoeming als gevolmachtigde of toezichthouder. 

Als u zelf wilt bepalen wie uw eigen vermogen gaat beheren indien u hiertoe niet meer in staat bent (bijvoorbeeld door ziekte of dementie), heeft u de mogelijkheid om een gevolmachtigde te benoemen.

Met een volmacht geeft u een ander de mogelijkheid om namens u bepaalde (rechts)handelingen te verrichten. U bent de volmachtgever en de persoon aan wie u volmacht geeft is de gevolmachtigde.

U kunt in de volmacht bepalen dat de gevolmachtigde regelmatig aan u (of uw familieleden) rekening en verantwoording moet afleggen. U kunt dan oordelen of uw zaken goed worden geregeld. Als u zelf niet meer in staat bent rekening en verantwoording af te nemen, kunt u een ander tot toezichthouder benoemen. De gevolmachtigde legt dan rekening en verantwoording af aan de toezichthouder.

Bewind Partners kan natuurlijk ook als gevolmachtigde uw financiële belangen behartigen. Indien u toch liever een familielid tot gevolmachtigde wenst te benoemen, kan Bewind Partners tot toezichthouder worden aangewezen.

Wat zijn de voordelen van het inschakelen van Bewind Partners?

  • de kennis en ervaring van Bewind Partners zorgt ervoor dat het vermogen beter en doeltreffender kan worden beheerd. Daardoor wordt voorkomen dat de rechthebbende of een instantie onnodig lang op gelden hoeft te wachten;
  • door de inschakeling van een onafhankelijke derde voorkomt u in de regel conflicten over het vermogen. Bewind Partners B.V. handelt vanuit een neutrale positie en is niet emotioneel betrokken;
  • door het inschakelen van Bewind Partners legt u niet onnodig beslag op de tijd van uw familieleden. In het geval van overlijden en een testamentair bewind is het bovendien een zware opgave om gedurende het rouwproces zakelijke afspraken te maken. Het zal uw familieleden veel waard zijn als die fase professioneel kan worden afgehandeld.

Wilt u meer weten over Bewind Partners of wil u samen met een specialist bekijken wat voor u goede oplossingen zijn? Neem dan contact met ons op.

Offerte aanvragen

Wilt u weten wat we precies voor u kunnen betekenen en welke kosten daarmee gemoeid zijn? Vraag dan vrijblijvend een offerte aan.

Offerte aanvragen