Notariële diensten voor Coöperatie

Een coöperatie is een rechtspersoon die in belangrijke mate is gebaseerd op de vereniging; het verenigingsrecht is dan ook grotendeels van toepassing op de coöperatie. Een coöperatie kent naast leden een bestuur en drijft veelal zelf een onderneming.

Bekijk onze specialisten

Kenmerken van een Coöperatie

De rechtspersoon coöperatie heeft een aantal belangrijke kenmerken:

a.    de leden van de coöperatie hebben een zeker gevoel van eigendom bij de coöperatie. Vanwege het  lidmaatschap hebben zij een verbinding met het vermogen van de coöperatie;
b.    de coöperatie heeft rechtspersoonlijkheid;
c.    de aansprakelijkheid van de leden kan worden beperkt tot het bedrag van de inleg door de leden;
d.    de borging van de funding van de coöperatie kan goed worden vormgegeven via contributies;
e.    toe- en uittreding is eenvoudig;
f.     de oprichtingsformaliteiten zijn eenvoudig: deze kan plaatsvinden door ondertekening van de notariële oprichtingsakte door ten minste twee (rechts)personen;
g.    de bestuurbaarheid geschiedt via een democratisch model: de leden benoemen en ontslaan bestuurders;
h.    er is ruimte voor flexibiliteit: er kunnen verschillende soorten leden zijn met verschillende rechten; er kan dus worden gedifferentieerd.

Verschijningsvormen

De coöperatie kent veel verschillende verschijningsvormen. Denk daarbij telercoöperaties, kredietunies, coöperaties van (medisch) specialisten, samenwerkende ondernemingen en ondernemers (zoals ZZP-ers) en telers die samenwerken op het gebied van marketing van en onderzoek naar hun product. Daarnaast komt de coöperatie steeds vaker voor als het gaat om personeelsparticipatie.

Westland Partners heeft ruime ervaring bij het opzetten en inrichten van coöperaties in al haar verschillende verschijningsvormen, of het nu gaat om een grote of een kleine coöperatie. Als het gaat om de oprichting en inrichting van de statuten van een coöperatie kunt u vanzelfsprekend bij Westland Partners terecht.

Offerte aanvragen

Wilt u weten wat we precies voor u kunnen betekenen en welke kosten daarmee gemoeid zijn? Vraag dan vrijblijvend een offerte aan.

Offerte aanvragen