mr. A.A. (Arie) van den Berg

Advocaat

Arie van den Berg

Overleggen als het kan, procederen als het moet, maar altijd de oplossing voor ogen houden

Arie is een ervaren familierechtadvocaat. Het belang van de cliënt staat bij hem altijd voorop. In de familiepraktijk denkt hij niet in termen van “winnen of verliezen”, maar in oplossingen die recht doen aan alle partijen, zeker als er kinderen bij betrokken zijn. Hij streeft er dan ook naar om in onderling overleg met de wederpartij tot een oplossing te komen. Mocht overeenstemming om welke reden dan ook niet haalbaar zijn, dan gaat Arie als het moet tot het uiterste om in een procedure het optimale resultaat te behalen. Het uitgangspunt daarbij is: hard op de inhoud, zacht op de persoon.
 
Daarnaast heeft Arie aandacht voor de emoties. Zeker in het familierecht is dit minstens zo belangrijk als de ondersteuning op het juridische vlak. In elk stadium worden alle opties open gehouden en besproken, weloverwogen wordt iedere keer de volgende stap gezet. Met Arie houdt u maximaal grip op het proces, omdat er met u en niet over u beslist wordt.

Naast zijn familierechtpraktijk behandelt Arie zaken op het gebied van het strafrecht, zoals
commuun strafrecht, verkeers(straf)recht, economisch strafrecht en bijzonder opsporingsrecht.
 
Arie van den Berg heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij heeft zijn master in 2010 afgerond. Arie is op 23 maart 2012 beëdigd als advocaat nadat hij eerst ruim een jaar als juridisch medewerker heeft gewerkt. Sinds juli 2019 is Arie verbonden aan Westland Partners.

Secties

  • Personen- en Familierecht
  • Strafrecht

Specialisaties

  • Echtscheiding
  • Personen- en familierecht
  • Strafrecht

Opleidingen

  • Erasmus Universiteit Rotterdam, Rechtsgeleerdheid
  • Beroepsopleiding Advocatuur

Columns van mr. A.A. (Arie) van den Berg

Wetsvoorstel gezamenlijk gezag door erkenning: een goede stap voorwaarts

De Tweede Kamer heeft in december 2020 het wetsvoorstel Erkenning en Gezag goedgekeurd. Als dit wetsvoorstel ook door de Eerste Kamer komt, zal door erkenning in de toekomst ook automatisch gezamenlijk gezag ontstaan. Het aparte verzoek voor gezamenlijk gezag bij de rechtbank, dat in de prapktijk vaak vergeten wordt, is dan niet meer nodig.

Een vermogensbestanddeel buiten de verdeling houden? BEZINT EER GE BEGINT!

Sommige echtgenoten denken de andere echtgenoot te slim af te zijn door geld of goederen voorafgaand of tijdens een echtscheiding weg te sluizen. Hiermee worden grote risico’s genomen en de consequenties kunnen groot zijn.

shutterstock 1195555693 23-10-2020

In 7 stappen door uw echtscheiding heen

In een echtscheiding komt er heel veel op u af. Om een beeld te scheppen welke stappen er bij een scheiding genomen moeten worden hebben wij een stappenplan gemaakt. Het stappenplan helpt u om eenvoudiger door het scheidingsproces heen te gaan en het overzichtelijk te maken.

 

290920 Vaderschap liggend 01-10-2020

Erkenning, vaststelling en ontkenning vaderschap

Dagelijks komen er honderden kinderen ter wereld in Nederland. In deze blog zet Arie van den Berg uiteen wanneer een (biologisch) vader ook juridisch vader is, wat er moet gebeuren als de moeder niet mee wil werken aan erkenning, wat een moeder moet doen als de vader niet mee werkt aan erkenning en wat men moet doen als vaderschap ontstaat tijdens huwelijk terwijl de man niet de biologische vader is.

BLOG Vakantie voorbij relatie ook 10-09-2020

Vakantie voorbij, relatie ook?

Ieder jaar valt het weer op: na de zomervakantie is er een piek in het aantal echtscheidingen en beëindigingen van relaties.

Voorlopige voorziening 26-08-2020

De voorlopige voorzieningen procedure bij echtscheiding

In de voorlopige voorzieningen procedure kan de rechtbank beslissingen nemen welke gelden voor de duur van het geding.

Afb. blog advocaat in plaats van scheidingsspecialist 11-08-2020

Bij echtscheiding kiest u voor een advocaat en niet voor een ‘scheidingsspecialist’

Als u ‘vroeger’ wilde scheiden, dan schakelde u een advocaat in. Deze advocaat diende namens u en/of uw ex-partner het verzoekschrift in. Na een eventuele mondelinge behandeling kwam de beschikking van de rechtbank. De beschikking werd ingeschreven bij de gemeente en u was gescheiden.

Tegenwoordig is het een stuk onoverzichtelijker. Op het moment dat u de stap wilt nemen om de echtscheiding in gang te zetten, kunt u kiezen uit diverse mogelijkheden.

Kinderalimentatie advocaat 28-07-2020

Is de kinderrekening een goed alternatief voor kinderalimentatie?

Ouders van minderjarige kinderen zijn onderhoudsplichtig op basis van de daarvoor geldende wetgeving. In de praktijk komt het er op neer dat de ouder bij wie het kind het minst verblijft kinderalimentatie betaalt aan de ouder bij het kind het hoofdverblijf heeft (tenzij er grote verschillen in inkomen zijn). Kinderen dienen financieel zo min mogelijk nadeel te ondervinden van het uiteengaan van hun ouders, waarbij een vergelijkbare levensstandaard bij beide ouders wordt nagestreefd. De onderhoudsgerechtigde ouder dient alle kosten van het kind te voldoen van zijn of haar eigen aandeel, de kinderbijslag, eventueel kindgebonden budget en kinderalimentatie. Een alternatief voor kinderalimentatie is het opzetten van een kinderrekening, waar alle voornoemde middelen op worden gestort om de kosten van het kind te voldoen.

broken hart 15-07-2020

De gevolgen van een overlijden tijdens de echtscheidingsprocedure

Wat als er een echtscheidingsprocedure loopt of er een echtscheiding is uitgesproken maar nog niet ingeschreven, en één van de echtgenoten overlijdt? 

Corona en alimentatie 29-06-2020

Alimentatie en corona

Al vele keren is ons gevraagd: is het coronavirus en de gevolgen daarvan voor mijn onderneming of voor mijzelf een geldige reden om minder of geen alimentatie te betalen? In deze blog geven wij antwoord op deze vraag.

relatie en familie 08-06-2020

Omgang en Corona

Wat moeten gescheiden ouders doen met een omgangsregeling, waarbij kind(eren) tijd in verschillende gezinnen doorbrengen? Zijn deze ouders verplicht een vastgelegde omgangsregeling na te komen? Is corona een valide argument het kind thuis te houden uit angst voor besmetting bij de andere ouder? Inmiddels zijn er diverse rechtszaken gevoerd waaruit een eenduidig beleid uit op te maken valt.

advocaat echtscheiding gemeenschappelijke rekening 23-09-2019

Geld verkregen met een uitsluitingsclausule gestort op gemeenschappelijke rekening: recht op vergoeding?

Betekent het automatisch dat als een onder uitsluitingsclausule verkregen bedrag is gestort op een gemeenschappelijke rekening, er een recht op vergoeding door de gemeenschap bestaat? Advocaat Arie van den Berg legt het uit in deze column.