mr. D. (Dayenne) Groos-Greve

Advocaat

advocaat dayenne greve 20082021

Verhef niet je stem, verbeter je argument.

Dayenne Greve heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Open Universiteit in privaatrechtelijke richting. In juli 2020 heeft zij de overstap gemaakt naar Westland Partners en sindsdien is zij met name werkzaam in de arbeidsrecht- en vastgoedpraktijk.

Hiervoor heeft Dayenne tien jaar bij een gerechtsdeurwaarderskantoor gewerkt. Daar
heeft zij veel ervaring opgedaan in de civiele (proces)praktijk. Zij kan daardoor de kansen in een eventuele procedure goed inschatten en realistische verwachtingen bij haar cliënten neerleggen. Dayenne onderscheidt zich door haar persoonlijke benadering en heeft een praktische aanpak waar het gaat om het vinden van de beste oplossing voor haar cliënten.

Dayenne adviseert en procedeert op het gebied van contracten, arbeids- en
vastgoedrecht. Denk daarbij aan geschillen over arbeidsovereenkomsten, het beoordelen van de inhoud van vaststellingsovereenkomsten en het voeren van onderhandelingen daarover, de (ver)koop en (ver)huur van onroerend goed, VvE gerelateerde kwesties, etc. Daarnaast heeft zij, gelet op haar arbeidsverleden. affiniteit met incasso, beslag en executie en het burgerlijk procesrecht.

Rechtsgebieden

  • Arbeidsrecht
  • Vastgoed/huurrecht
  • Contractenrecht
  • Ondernemingsrecht
  • Incasso, beslag en executie
  • Burgerlijk procesrecht

Opleidingen

  • Open Universiteit (Privaatrecht)
  • Haagse Hogeschool (HBO-rechten)

Columns van mr. D. (Dayenne) Groos-Greve

Mijn werknemer stuurt bedrijfsinformatie door naar zijn privé-e-mail: mag dat?

In deze blog wordt ingegaan op de vraag of een werknemer bedrijfsinformatie mag doorsturen naar zijn privé-e-mail.

Werkgever, meet niet met twee maten!

In dit artikel wordt ingegaan op een uitspraak waarbij beoordeeld wordt of de arbeidsovereenkomst mag worden ontbonden.

Arbeidsrecht: aandachtspunten bij het sluiten van een beëindigingsovereenkomst

In deze blog wordt ingegaan op de aandachtspunten bij het sluiten van een beëindigingsovereenkomst tussen een werkgever en werknemer.

Geen non-concurrentiebeding en tóch onrechtmatig handelen

Wat gebeurt er als er tussen werkgever en werknemer geen non-concurrentiebeding is afgesproken?

Een goed begin is het halve werk: contracten sluiten

Om juridisch getouwtrek zoveel als mogelijk te voorkomen, zijn hier 5 tips voordat u een contract/overeenkomst sluit.

Vakantiedagen, wat zegt het arbeidsrecht?

Het vervallen van vakantiedagen, hoe zit dat nou eigenlijk? 

Bedrijfsovername: de privé borgstelling

Een overname vraagt vaak om een forse investering. Soms is dit mogelijk door een privé borgstelling door de aandeelhouders.