mr. M.J. (Mirjam) Sterrenburg

Advocaat

advocaat mirjam sterrenburg

Ik vind het belangrijk om niet alleen juridisch, maar ook praktisch mee te denken

Mirjam Sterrenburg heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg en rondde haar master begin 2014 cum laude af. Na haar studie is Mirjam als advocaat aan de slag gegaan bij een advocatenkantoor in Rotterdam, waarbij zij onder meer een juridische helpdesk verzorgde voor een grote makelaarsorganisatie. Sinds juni 2018 is zij werkzaam bij Westland Partners.

Haar focus en kracht ligt op het gebied van het vastgoedrecht en het huurrecht. Met name door haar achtergrond weet zij een geschil snel te doorgronden. Zij staat dicht bij haar cliënten en vindt het belangrijk om niet alleen juridisch maar ook praktisch mee te denken. Daarnaast onderscheidt zij zich door haar persoonlijke benadering en gedreven houding.

Mirjam adviseert en procedeert over (ver)koop en (ver)huur van onroerend goed, (erf)pacht, beperkte rechten, VvE kwesties, burenrecht, bouwrecht, aanneming van werk, projectontwikkeling etc. 

Zij werkt oplossingsgericht en zet zich in om het maximale resultaat te behalen waarbij, als het noodzakelijk is, zij het starten van een procedure niet schuwt.

Secties

  • Onroerend goedrecht 
  • Arbeidsrecht

Specialisaties

  • Onroerend goed

Opleidingen

  • Grotius specialisatieopleiding Onroerend Goedrecht, cum laude
  • Beroepsopleiding Advocatuur
  • Master Rechtsgeleerdheid, Tilburg University, cum laude
  • Bachelor Rechtsgeleerdheid, Tilburg University

Lidmaatschappen

  • Vereniging van Jonge Onroerend Goed Juristen

Nevenfunctie

  • Bestuurslid Vincentiusvereniging 's-Gravenhage

Mirjam Sterrenburg heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:
- Vastgoedrecht (Bouwrecht, Erfdienstbaarheden, Erfpacht en Burenrecht)
- Huurrecht (Bedrijfsruimte & Woonruimte)
- Arbeidsrecht
Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Columns van mr. M.J. (Mirjam) Sterrenburg

Vijf concrete tips bij de aankoop van een bedrijfspand

Een aantal zaken om op te letten bij de aankoop van een bestaand bedrijfspand.

Elementen van een beëindigingsovereenkomst met wederzijds goedvinden

Voordat een bedrijf naar het UWV stapt om een ontslagvergunning aan te vragen met bedrijfseconomische omstandigheden als grondslag, zal het proberen om met de werknemer tot een vergelijk te komen.

Woningen opkopen? Binnenkort misschien niet meer!

Eind november 2020 heeft onze minister van Binnenlandse Zaken twee voorstellen in internetconsultatie gebracht. Het wetsvoorstel bestaat uit een opkoopbescherming van woningen in bepaalde gebieden waardoor starters meer ruimte krijgen. Daarnaast bestaat het wetsvoorstel uit een (eenmalige) verlenging van de huurovereenkomst voor bepaalde tijd, zonder dat de huurder huurbescherming krijgt.

In deze blog zal dit wetsvoorstel worden behandeld.

Is een werkgever aansprakelijk voor een thuiswerkplek?

Het aantal thuiswerkers nam al razendsnel toe, maar heeft sinds de komst van het coronavirus een boost gekregen. Nu veel werknemers al een tijdje thuiswerken verlangen ze terug naar het kantoor, de gezelligheid van collega’s en de ergonomische werkplek. Toch lijkt het erop dat thuiswerken (noodgedwongen) het nieuwe standaard wordt. Dat roept vragen op. 

Afb. advocaat reorganisatie 07-08-2020

Advocaat reorganisatie

Veranderende marktomstandigheden of het verlies van één of meerdere (grote) opdrachtgevers kunnen aanleiding zijn voor een reorganisatie. Een reorganisatie is een ingrijpend en ingewikkeld proces. Onderdeel van dat proces kan bijvoorbeeld zijn het vragen van een advies aan de ondernemingsraad, het voeren van overleg met de vakbond, het opstellen van een sociaal plan of het voeren van een ontslagprocedure bij het UWV. Deze stappen vragen om een zorgvuldige en deskundige aanpak.

Blog vastgoed 1 02-06-2020

Update Corona en vastgoed; De stand van zaken tot nu

Sinds mijn laatste blog op 26 maart jl. heeft zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan op het gebied van vastgoed en corona.

Coronacrisis en vastgoed – niet nakoming van een koopovereenkomst

Het zijn uitzonderlijke tijden. Als ondernemer, maar ook als particulier, kunt u tegen allerlei zaken aanlopen doordat het coronavirus geheel de wereld en ons land beheerst. Uw beoogde koop of verkoop van vastgoed kan mogelijk geen doorgang meer vinden. In deze column leg ik uit op welke zaken u bij de koop en verkoop van vastgoed moet letten.

'Uitspraak met betrekking tot stikstof legt bouwprojecten mogelijk stil', aldus advocaat projectontwikkeling

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, onze hoogste bestuursrechter, heeft op 29 mei 2019 in de zogenoemde “stikstof-uitspraak” beslist dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet als basis voor toestemming voor activiteiten mag worden gebruikt.

advocaat bouwrecht 23-08-2019

Opdrachtgever in geschil met aannemer? Als aannemer kunt u een beroep doen op uw retentierecht!

Indien een opdrachtgever de facturen niet voldoet, dan heeft een aannemer een zeer effectief middel in handen om alsnog de betaling van deze facturen af te dwingen. Lees verder om erachter te komen over welk pressiemiddel wij het hebben.

VvE vergadering blog Mirjam Sterrenburg 20-08-2019

De nietigheid en vernietigbaarheid van VvE-besluiten: advocaat appartementsrecht legt uit!

Welke beslissingen die in VvE vergaderingen worden genomen zullen voor de rechter géén stand houden? En binnen welke termijn moet eigenaar van een appartementsrecht actie ondernemen indien hij of zij van mening is dat een besluit niet rechtsgeldig is genomen?

shutterstock 571663528 1 08-11-2018

Ontslaan van werknemer wordt makkelijker?

Het ontslagrecht wordt waarschijnlijk versoepeld. Vorige week is namelijk in de ministerraad besloten dat het voor een werkgever makkelijker moet worden om een werknemer te ontslaan. U leest er meer onze in deze column van advocaat Mirjam Sterrenburg. 

Ontslag Ikea 1 27-09-2018

Ontslag op staande voet: misbruik personeelspas door medewerkster van IKEA

Wat wellicht door een werknemer wordt gezien als een klein vergrijp, kan uitmonden in een ontslag op staande voet. In een uitspraak van de rechtbank Den Haag ging het om de vraag of het ontslag door IKEA terecht is gegeven. 

 

Foto windmolen 13-08-2018

Vermindering van huurprijs vanwege overlast?

Niets is vervelender dan het ervaren van overlast in het gehuurde. Indien sprake is van overlast dan kan dat gepaard gaan met een vermindering van het huurgenot. Wat kunt u in dat geval als huurder doen? Advocaat Mirjam Sterrenburg legt het u uit in deze column. 

foto blog 1 01-08-2018

Waar moet u zich als werkgever aan houden bij hoge temperaturen?

Het is al een aantal weken ontzettend mooi weer in Nederland en de temperaturen lopen hoog op. Leuk voor mensen die op vakantie gaan, maar voor iedereen die moet werken (zonder airconditioning) kan het wat minder aangenaam zijn. Wat zijn uw plichten als werkgever met deze temperaturen? 

shutterstock 620746043 1 24-07-2018

De aansprakelijkheid van een makelaar bij een meetfout

Wie is er verantwoordelijk als de woning niet juist blijkt te zijn opgemeten? Vorige week is door de Hoge Raad (hoogste rechter) bevestigd dat in dat geval door de makelaar aan de koper een schadevergoeding moet worden betaald. Een behoorlijk kostbare fout!

 

shutterstock 571663528 1 17-07-2018

Voorwaarden voor ontslag wegens disfunctioneren werknemer

Wanneer is sprake van een disfunctionerende werknemer? Heeft het ontslag kans van slagen? In deze column geven wij puntsgewijs antwoord op deze vragen, zodat u zelf kunt toetsen of het ontslag kans van slagen heeft. 

Ontslag na 1 juli 2015 ingewikkelder dan ooit

Ontslag is op dit moment ingewikkelder dan ooit. Er wordt veel strenger wordt gekeken naar een ontslag en dat de (nieuwe) regels strikt worden toegepast. Advocaat Mirjam Sterrenburg vertelt in deze column wat dat voor u in de praktijk betekent. 

shutterstock 263336918 29-02-2016

Oproepcontracten: welke rechten en plichten gelden?

Werkgevers en werknemers zijn bij oproepcontracten vaak in de veronderstelling dat zij minder rechten en plichten hebben dan bij arbeidsovereenkomsten voor een vast aantal uren. Dit is echter niet altijd het geval. In deze column gaat Mirjam Sterrenburg hier verder op in. 

Advocaat onroerend goedrecht 22-01-2016

Gebreken aan een gehuurde zaak. Wat zijn de regels?

Wat kunt u doen bij een gebrek aan de gehuurde zaak en hoe het zit met eventuele schade die er is ontstaan? Wij bespreken kort de zogenaamde gebrekenregeling, zodat u weet wat uw rechten, maar ook zeker uw verplichtingen zijn.

advies opstellen huurovereenkomst 16-11-2015

Ontruimingsbescherming bij (ver)huur kantoorruimte

Wist u dat wanneer u een kantoorruimte huurt en de huur eindigt, de huurder het gehuurde niet direct hoeft te ontruimen per het einde van de huurovereenkomst? Huurrechtadvocaat Mirjam Sterrenburg legt uit in welke specifieke situaties dit speelt.

Ontslag op staande voet, maar toch een vergoeding?

Voor 1 juli 2015 was het nog helder dat de werknemer bij een op de juiste manier gegeven ontslag op staande voet geen afspraak kon maken op enige vergoeding. Nu kan dat ineens heel anders zijn. Wat er veranderd is leest u in deze column van advocaat Mirjam Sterrenburg.

advocaat arbeidsrecht 18-06-2015

Eerder zekerheid bij arbeidsovereenkomsten bepaalde tijd

Het is bekend dat de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) voor ingrijpende veranderingen zorgt in het arbeidsrecht. In deze column worden alle veranderingen voor u op een rij gezet.

Makelaar aansparkelijk 06-05-2015

Woning (tijdelijk) verhuren? Let op!

Wist u dat een huurovereenkomst voor bepaalde tijd ook moet worden opgezegd? Op 6 mei 2015 is een artikel over dit onderwerp verschenen in Het Hele Westland, geschreven door Mirjam Sterrenburg, huurrechtadvocaat bij Westland Partners.

contractenrecht 07-04-2015

Bemiddelaars bij huurovereenkomsten opgelet!

Treedt u op als bemiddelaar bij het sluiten van huurovereenkomsten? En zo ja, laat u de verhuurder - zonder hiervoor een tegenprestatie verschuldigd te zijn - de woonruimte presenteren via uw website? Let dan op!

advocaat concurrentiebeding 02-03-2015

Wijzigingen concurrentiebeding in arbeidscontracten voor bepaalde tijd

Vanaf 1 januari 2015 is het niet langer toegestaan om in arbeidscontracten voor bepaalde tijd een concurrentiebeding op te nemen. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken.

shutterstock 157219337 1 29-10-2014

Wet Werk en Zekerheid: Het arbeidsrecht ingrijpend veranderd

U heeft het dit jaar waarschijnlijk veelvuldig gehoord: het arbeidsrecht gaat volgend jaar op de schop. Mirjam Sterrenburg, arbeidsrechtadvocaat, omschrijft wat dit betekent voor het arbeidsrecht, dat op veel belangrijke punten wordt gewijzigd.

advies opstellen huurovereenkomst 07-02-2019

4x juridisch advies bij het opstellen van een huurovereenkomst

U heeft een huurder gevonden voor uw bedrijfsruimte. Over zaken zoals huurprijs, periode en startdatum bent u het eens geworden. Waar moet u nog meer aan denken om  problemen te voorkomen? 

Advocaat onroerend goedrecht 14-02-2019

Zo stelt u een verkoper aansprakelijk bij een verborgen gebrek

Op het moment dat een koopovereenkomst ondertekend is, is een bedrijfspand of woning van u. Maar wat als er ineens een verborgen gebrek aan het licht komt? Zo stelt u de verkoper aansprakelijk. 

arbeidsrecht advocaat westland partners 21-06-2019

Aangenomen per 01-01-2020: De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

De Wet Arbeidsmarkt in Balans is onlangs aangenomen door de Eerste Kamer. De beoogde invoerdatum is 1 januari 2020. Wat betekent dit voor u als werkgever en met welke acties kunt u uw organisatie voorbereiden op de nieuwe regels?

Toch een vergoeding bij ontslag op staande voet?

U bent op staande voet ontslagen. Uw contract en loon zijn per direct geëindigd en ook ontvangt u geen ontslagvergoeding. U bent het er absoluut mee oneens. Wat nu? U leest er meer over in onze nieuwe column.