Mr. L.E. (Laura) Leunissen

Advocaat

Laura Leunissen

Mediation als het kan, procederen als het moet

In de familiepraktijk spelen niet alleen juridische en zakelijke belangen een rol, maar ook emotionele. Een minnelijke regeling en praktische oplossingen voor de gerezen problemen verdienen mijn voorkeur. Daar hebben mijn cliënten en hun eventueel bij het geschil betrokken kinderen meestal groot belang bij. Mocht dat binnen een redelijke termijn niet haalbaar blijken te zijn, dan schuw ik een rechterlijke procedure niet. Mediation als het kan, procederen als het moet.

Sectie

 • Personen- en Familierecht

Specialisaties

 • Echtscheiding en mediation
 • Personen- en familierecht
 • Erfrecht

Studies

 • Nederlands recht, Universiteit Utrecht

Opleidingen      

 • Erfrecht, Universiteit Leiden,
 • vFAS Basis- en Specialisatie Opleiding Mediation
 • vFAS Specialisatie Opleiding Familierecht
 • Specialisatie Opleiding Arbeidsrecht, Grotius Academie
 • Beroepsopleiding Advocatuur

Lidmaatschappen

 • vFAS vereniging Familierecht Advocaten Scheidingsmediators
 • Mediatorsfederatie Nederland
 • Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland
 • Vrienden van het Mauritshuis

 

  

mr. Laura Leunissen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

- Personen- en Familierecht
- Erfrecht
Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Columns van Mr. L.E. (Laura) Leunissen

shutterstock 509269375 11-09-2019

7 tips om uw scheiding goed te regelen

Iedere tweede vrijdag van september is de Dag van de Scheiding. Om een beter beeld te scheppen welke stappen allemaal moeten worden genomen is dit stappenplan gemaakt. Het stappenplan helpt u om eenvoudiger door het scheidingsproces heen te gaan en het overzichtelijk te maken. 

relatie en familie 27-01-2017

De stand van zaken in het personen- en familierecht

Echtscheidingsadvocaat Laura Leunissen vertelt over wat nu precies de stand van zaken is van de wetsvoorstellen met betrekking tot het personen- en familierecht. Wij zullen u op de hoogte houden ten aanzien van de meest besproken wetsvoorstellen. 

advocaat echtscheiding gemeenschappelijke rekening 08-09-2016

Vakantie voorbij, huwelijk ook?

In 2010 is in Nederland in verband met het enorme aantal scheidingen en de gevolgen daarvan een speciale dag in het leven geroepen: de “Dag van de Scheiding”. Daarmee wordt landelijk aandacht gevraagd voor het belang van deskundige begeleiding bij scheidingen. 

 

Advocaat echtscheiden 17-03-2016

De ondernemer, (toekomstig) vermogen en echtscheiding

Vóórdat zij in het huwelijksbootje stappen wordt ondernemers vaak aangeraden om huwelijksvoorwaarden te laten maken. Dit om te voorkomen dat de verliefde ondernemer later door zijn (of haar) toekomstige echtgenoot in geval van een echtscheiding financieel wordt uitgekleed. 

Schenking geld 08-02-2016

Kinderalimentatie niet langer aftrekbaar in box 1, maar op te voeren als schuld in box 3

Per 1 januari 2015 is de persoonsgebonden aftrek voor het levensonderhoud van kinderen afgeschaft. De kinderalimentatie kan daardoor niet langer worden opgevoerd als aftrekpost in box 1, maar kunt u opgeven als een schuld in box 3.

Advocaat echtscheiding 06-07-2015

APK voor de huwelijkse voorwaarden

De APK voor uw auto is wettelijk verplicht. Het zou ondenkbaar zijn dat wanneer een auto eenmaal uit de fabriek komt, deze nooit meer gekeurd zou hoeven worden. Waarom is er geen APK voor huwelijkse voorwaarden? En waarom is dit zo belangrijk?

relatie en familie 26-11-2014

Wet hervorming kindregelingen

De Wet hervorming kindregelingen per 1 januari 2015 heeft tot de nodige wijzigingen geleid. Bij kindregelingen kunt u denken aan regelingen die ouders financieel ondersteunen. Famielrechtrechtadvocaat Laura Leunissen praat u bij.

20140711 G074 21-11-2014

Gerechtelijke vaststelling vaderschap

Als een kind niet in een huwelijk of een geregistreerd partnerschap geboren wordt, dan wordt u wettelijk vader door het kind te erkennen. Wat gebeurt er nu als de vader het kind niet wil erkennen, bijvoorbeeld omdat hij ontkent dat er een relatie is geweest?

Advocaat echtscheiden 22-10-2014

Ondernemer en echtscheiding

Een ondernemer maakt bijna vanzelfsprekend huwelijkse voorwaarden voor hij gaat trouwen. Echtscheiding is een risico, alhoewel dat niet iets is waaraan gedacht wordt bij het begin van een huwelijk. Belangrijk is dan altijd dat de onderneming buiten de echtscheiding valt en de toekomstige ex-echtgenote geen recht heeft op de onderneming of op geld uit de onderneming.