Erfenis

Als u een erfenis krijgt, hebt u maar beperkte tijd om te beslissen wat u met de erfenis wilt doen: zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of afwijzen. De erfgenaam is namelijk ook verantwoordelijk voor de schulden van de overledene.

Erft u een eigen woning? Dan is de waarde van belang. Verder is erfgenaam zijn niet vrijblijvend: de nalatenschap moet door of namens u worden afgehandeld. Dan is het goed vooraf te weten wat er van u wordt verwacht en welke keuzes u heeft.

Deel via