Ga direct naar de inhoud.

WP-TV

Erfenis

Als u een erfenis krijgt, hebt u maar beperkte tijd om te beslissen wat u met de erfenis wilt doen: zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of afwijzen. De erfgenaam is namelijk ook verantwoordelijk voor de schulden van de overledene. »


Levenstestament

In een levenstestament kunt u vastleggen hoe zaken tijdens uw leven geregeld moeten worden, als u dit (tijdelijk niet meer zelf kunt. Hoe regelt u dit? Bekijk het filmpje. De notaris kan u verder adviseren. »


Samenlevingscontract

Denk na over het maken van een samenlevingsovereenkomst bij het kopen van een huis, kinderen krijgen, pensioenregeling met partnerpensioen, bedrijf starten, toename van spaargeld. Laat vastleggen wat er geregeld moet worden als u uit elkaar gaat of een van u overlijdt. Want woont u samen zonder te trouwen of een geregistreerd partnerschap? Dan heeft de wet niets voor u geregeld. Alle bezittingen en schulden zijn van ieder apart. »


Een huis kopen

Gaat u een woning kopen? Of het nu gaat om een appartement, een huis, om nieuwbouw of een bestaand huis, u krijgt altijd te maken met rechten en plichten.
»


Een huis verkopen

In het koopcontract komen de afspraken die u met de koper van uw woning maakt over de overdracht en de voorwaarden waaraan moet worden voldaan. U kunt dit contract bij de notaris laten opstellen, hij kent alle juridische haken en ogen. De overdracht vindt altijd bij de notaris plaats. »


Geregistreerd partnerschap

Hebt u een geregistreerd partnerschap? Dan zijn alle bezittingen en schulden automatisch van u samen. Als u dit niet wilt dan moet u dit vastleggen in partnerschapsvoorwaarden. »


Trouwen

Bent u getrouwd, dan regelt de wet automatisch dat alle bezittingen en schulden van u samen zijn. Wilt u dit niet, maak dan huwelijkse voorwaarden. Dit kan voor, maar ook tijdens het huwelijk. Bijvoorbeeld als u een eigen bedrijf start. »


Volmacht

Wat regel je met een volmacht en hoe gaat dit in zijn werk? Met een volmacht geeft u een ander de bevoegdheid namens u te handelen. Dat betekent niet dat u dit zelf niet meer mag doen. »


Testament

Moet ik een testament laten maken en wat kan ik daarin regelen? Als u niet wilt dat de wet regelt wat er met uw nalatenschap moet gebeuren, dan is het verstandig een testament te laten maken bij de notaris. Samen bespreekt u uw wensen. »


Executeur

Wat doet een executeur bij een nalatenschap? Dat hangt af van wat daarover in het testament staat. De notaris kan u adviseren wat u wel en niet mag doen, als u executeur bent. »


Pagina nummers