Ga direct naar de inhoud.

WP-TV

MVO Westland film 2014

MVO Westland heeft over 2014 een video gemaakt waarin verschillende MVO partners aan het woord komen.
Ondernemen met je hart en de samenwerking staat voorop.
»


MVO Gala groot succes!

Maandagavond 17 november was Westland Theater de Naald de gastheer van het eerste MVO Westland Ondernemers Gala. Ruim 200 genodigden waren naar deze sfeervolle locatie gekomen om zich te laten verrassen door het inspirerende programma. »


NICO Notarissen

Het notariaat van Westland Partners is sinds april 2014 aangesloten bij NICO Notarissen, het landelijk netwerk van grotere notariskantoren, waartoe koplopers in het notariaat behoren.
NICO, opgericht in 1999, is een samenwerkingsverband van de grotere Nederlandse notariskantoren verspreid over Nederland. Een samenwerkingsverband op alle denkbare gebieden, maar altijd vanuit één basisgedachte: de kracht van het delen. NICO kantoren delen kennis, producten, innovaties en het netwerk waarin zij opereren. »


Westland in high speed!

Westland is met haar greenport één van de drie economische mainports van Nederland. Dat geeft inspiratie en energie. Beleef Westland in 1:03 minuut en raak overtuigd van de kracht van het Westland. »


Boost jouw carriere nu in Westland!

Westland: dynamisch, energiek en innovatief. Westland is daarmee een bij-zondere omgeving om werkzaam te zijn. Kijk het filmpje en je snapt het. »


MVO Westland - Dienstverlening Patijnenburg

Bij Westland Partners staat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) hoog in het vaandel. Om deze reden maakt Westland Partners graag gebruik van de diensten van de sociale werkplaats “Patijnenburg” als het bij-voorbeeld gaat om het groenonderhoud of de catering. Zie bijgaand filmpje hoe dat in de praktijk gaat. »


Dementie, en dan?

In dit filmpje wordt een echtpaar gevolgd waarvan de man lijdt aan Alzheimer. Zij gaan naar de bank en naar de notaris en krijgen informatie over het regelen van een volmacht of levenstestament. »


Erfenis

Als u een erfenis krijgt, hebt u maar beperkte tijd om te beslissen wat u met de erfenis wilt doen: zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of afwijzen. De erfgenaam is namelijk ook verantwoordelijk voor de schulden van de overledene. »


Levenstestament

In een levenstestament kunt u vastleggen hoe zaken tijdens uw leven geregeld moeten worden, als u dit (tijdelijk niet meer zelf kunt. Hoe regelt u dit? Bekijk het filmpje. De notaris kan u verder adviseren. »


Samenlevingscontract

Denk na over het maken van een samenlevingsovereenkomst bij het kopen van een huis, kinderen krijgen, pensioenregeling met partnerpensioen, bedrijf starten, toename van spaargeld. Laat vastleggen wat er geregeld moet worden als u uit elkaar gaat of een van u overlijdt. Want woont u samen zonder te trouwen of een geregistreerd partnerschap? Dan heeft de wet niets voor u geregeld. Alle bezittingen en schulden zijn van ieder apart. »


Pagina nummers