Voorkom verjaring van uw vordering I Tip van advocaat Diana Mensinga

Als ondernemer krijgt u er vroeg of laat mee te maken; openstaande geldvorderingen en debiteuren die geldvorderingen onbetaald laten. Als u een goede relatie met een klant heeft, waarbij u nog een geldvordering open heeft staan, kan het zijn dat u er geen probleem mee heeft dat de geldvordering op zich laat wachten. Pas hier mee op, want een geldvordering verjaart in principe na vijf jaar (tenzij er sprake is van een geldvordering die is vastgesteld in een vonnis). Hoe kunt u verjaring van uw geldvordering voorkomen?

Dit kunt u doen door de verjaring te stuiten. Stuiten houdt in dat een lopende verjaring wordt tegengehouden. Er zijn verschillende manieren hoe u verjaring van een geldvordering kunt tegenhouden.

1. Door middel van een aangetekende brief te sturen, waarin u aangeeft dat u nog een geldvordering heeft op diegene;

2. Door middel van een e-mail;

3. Of door een sommatie-exploot. Hierdoor wordt een debiteur door de deurwaarder gesommeerd om aan de verplichting te voldoen.

Mijn tip is om de debiteur op zo veel mogelijk manieren te bereiken en om alle middelen in te zetten. Wilt u hier meer over verder? Neemt u dan contact met ons op. 

Deel via